ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Powiatowego Program Działań Profilaktycznych w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie szczycieńskim na lata 2021-2026”.
Nr aktu prawnego
XXVIII/200/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XXVIII/199/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXVIII/198/2021 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Szczycieński, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Nr aktu prawnego
XXVIII/198/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXVIII/197/2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXVIII/197/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2021-2034.
Nr aktu prawnego
XXVIII/196/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-07-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXVII/195/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-07-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2021-2034.
Nr aktu prawnego
XXVII/194/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Szczytnie za rok 2020
Nr aktu prawnego
XXVI/193/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Szczycieńskiego za rok 2020 oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2020
Nr aktu prawnego
XXVI/192/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXVI/191/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji