ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 151
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu
Nr aktu prawnego
XIX/136/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XIX/135/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XIX/134/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości środków na zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XIX/133/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
XIX/132/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2020-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
XVIII/131/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2020-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2020-2034
Nr aktu prawnego
XVIII/130/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2020-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie jako partnera projektu "Silne Więzi" z Fundacją Animowania Rozwoju i Aktywności w Olsztynie - partnerem wiodącym projektu
Nr aktu prawnego
XVII/129/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2020-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Szczytnie za rok 2019
Nr aktu prawnego
XVII/128/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2020-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Szczycieńskiego za rok 2019 oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2019
Nr aktu prawnego
XVII/127/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji