ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia z terenu powiatu szczycieńskiego”
Nr aktu prawnego
XXI/146/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
uchwała w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie powiatu szczycieńskiego na realizację projektu współfinasowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 „Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia z terenu powiatu szczycieńskiego”
Nr aktu prawnego
XXI/145/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXI/144/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2020-2034
Nr aktu prawnego
XXI/143/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nieruchomości gruntowych od Polskich Kolei Państwowych S.A.
Nr aktu prawnego
XX/142/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
XX/141/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2020-2034.
Nr aktu prawnego
XX/140/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
Nr aktu prawnego
XIX/139/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnie 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia składów osobowych komisji stałych oraz zmiany uchwały nr II/12/2018 Rady Powiatu w Szczytnie w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Nr aktu prawnego
XIX/138/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XIX/137/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji