ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 131
Data podjęcia
2021-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXIII/156/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2021-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2021-2034.
Nr aktu prawnego
XXIII/155/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXII/154/2020
Status
Zmieniony
Lp: 134
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2021-2034.
Nr aktu prawnego
XXII/153/2020
Status
Uchylony
Lp: 135
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości środków na zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
XXII/152/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wydatków budżetu powiatu szczycieńskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
Nr aktu prawnego
XXII/151/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXII/150/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2020-2034
Nr aktu prawnego
XXII/149/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XXI/148/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości środków na zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
XXI/147/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji