ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1241
Data podjęcia
2009-02-27
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Powiatu Szczycieńskiego
Nr aktu prawnego
XXI/138/2009
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1242
Data podjęcia
2009-02-27
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji Internatu przy Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XXI/137/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1243
Data podjęcia
2009-02-27
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Szczytnie za 2008 rok
Nr aktu prawnego
XXI/136/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1244
Data podjęcia
2009-02-27
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Szczytnie za 2008 rok
Nr aktu prawnego
XXI/135/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1245
Data podjęcia
2009-02-27
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2009 rok
Nr aktu prawnego
XXI/134/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1246
Data podjęcia
2009-02-27
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Szczycieńskiego na lata 2007 - 2013
Nr aktu prawnego
XXI/133/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1247
Data podjęcia
2009-02-27
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/90/2008 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 25 kwietnia 2008r dotyczącej zawarcia porozumienia między jednostkami samorządowymi o wspólnej realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Szczytno-Rudka nr 1506N oraz ulic powiatowych: Konopnickiej nr 4119N, Leyka nr 4125N"
Nr aktu prawnego
XXI/132/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1248
Data podjęcia
2009-02-27
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 rok
Nr aktu prawnego
XXI/131/2009
Status
Zmieniony
Lp: 1249
Data podjęcia
2009-01-26
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru likwidacji internatu przy Zespole Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XX/130/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1250
Data podjęcia
2009-01-26
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 rok
Nr aktu prawnego
XX/129/2009
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji