ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
XX/141/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2020-2034.
Nr aktu prawnego
XX/140/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
Nr aktu prawnego
XIX/139/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnie 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia składów osobowych komisji stałych oraz zmiany uchwały nr II/12/2018 Rady Powiatu w Szczytnie w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Nr aktu prawnego
XIX/138/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XIX/137/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu
Nr aktu prawnego
XIX/136/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XIX/135/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XIX/134/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości środków na zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XIX/133/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
XIX/132/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji