ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2021-04-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2021-2034.
Nr aktu prawnego
XXV/179/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/178/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/177/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Szczytnie na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/176/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
z sprawie sprostowania treści uchwały nr XIX/134/2020 z 31.08.2020 r. dotyczącej wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XXIV/175/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Szczycieńskim w roku 2021
Nr aktu prawnego
XXIV/174/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wielbark z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostki OSP mającej siedzibę na terenie gminy
Nr aktu prawnego
XXIV/173/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świętajno z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostki OSP mającej siedzibę na terenie gminy
Nr aktu prawnego
XXIV/172/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczytno z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek OSP mających siedzibę na terenie gminy
Nr aktu prawnego
XXIV/171/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rozogi z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek OSP mających siedzibę na terenie gminy
Nr aktu prawnego
XXIV/170/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji