ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-04-10 11:28:03 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Adres: ul. Kościuszki 14, 12-100 SZCZYTNO

Ogólny telefon do Wydziału 89 624 70 60

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.301. Funkcję Naczelnika Wydziału oraz Geodety Powiatowego sprawuje Pan Artur Horodyski –
pok. 2, tel. 89 624 70 58

2. Obsługa Interesantów (wyrysy, wypisy):

pok. 1, tel. (0 prefix 89) 624 70 60:

    Inspektor Marzena Mikulska
    Inspektor Iwona Grzyb

3. Obsługa interesantów (zaśw.):

pok. 12, tel. 89 624 70 68:

    Inspektor Ewa Rodziewicz

4. Ewidencja Gruntów - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

pok. 11, tel.  89 624 70 67:

    Inspektor Elżbieta Pogorzelska

    - Gmina Szczytno

pok. 11a, tel. 89 624 70 67:

    Inspektor Katarzyna Tomaszczyk

    - Gmina Jedwabno i Miasto Szczytno

pok. 12, tel. 89 624 70 68:

    Inspektor Anna Dawid

    - Gmina Dźwierzuty, Gmina Świętajno, Miasto i Gmina Pasym
 
 
    Inspektor Emilia Nowocińska
 
   - Gmina Rozogi, Miasto i Gmina Wielbark

5. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:

pok. 9, tel. 89 624 70 65:

    Główny Specjalista Adrian Pawłowski

6. Gospodarka Nieruchomościami:

pok. 8, tel. 89 624 70 64:

    Inspektor Dominik Żołobowski - Mienie Skarbu Państwa

pok. 10, tel. 89 624 70 66:

    Główny Specjalista Jarosław Milewski - Wywłaszczenia

pok. 12, tel. 89 624 70 68:

    Inspektor Edyta Wichowska - Mienie Powiatu

7. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
 
pok. 4, tel. 89 624 70 61
   
      Podinspektor Aleksandra Jedynak

pok. 6, tel. 89 624 70 62:
   
      Inspektor Monika Adamus
      Inspektor Justyna Zaremba

pok. 7, tel.89 624 70 63:
   
      Inspektor Natalia Skorupska
      Podinspektor Weronika Hodkowska
   
8. Archiwum Geodezyjne:

pok. 02, tel. 89 624 70 69ZAKRES ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW WYDZIAŁU

1. Gromadzenie, prowadzenie i przechowywanie państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego w tym części mapowej wraz z danymi pomiarowymi oraz części ewidencyjno – kartograficznej.
2. Administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.
3. Administrowanie majątkiem Powiatu.
4. Prowadzenie Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
5. Prowadzenie powiatowej bazy danych cen transakcji zbywanych nieruchomości.
6. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem ekwiwalentu dla osób, które pozostawiły mienie na terenach wschodnich przed 1939 r.
7. Prowadzenie spraw związanych z przenoszeniem prawa własności działek gruntu Skarbu Państwa na rzecz dożywotnich użytkowników i właścicieli budynków.
8. Prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości na cele inwestycyjne, zwrotem nieruchomości wywłaszczonych oraz ustaleniem czasowego ograniczenia prawa własności na czas prowadzenia inwestycji.
9. Prowadzenie spraw związanych z regulowaniem spraw własnościowych dotyczących osadnictwa rolnego.
10. Prowadzenie spraw związanych z ochroną i rekultywacją gruntów rolnych.
11. Prowadzenie i utrzymywanie w aktualności rejestru granic jednostek podziału administracyjnego kraju (granic gmin i obrębów ewidencyjnych) oraz ochronę znaków geodezyjnych.
12. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem i aktualizacją gleboznawczej klasyfikacji gruntów z urzędu.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony