ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-11-29 10:22:57 przez Marek Dudo

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057
z późn. zm. ) w związku z § 6 ust 1 i § 7 ust 4 Uchwały Nr XXXVIII/201/2021 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 24 września 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Szczycieńskiego oraz Uchwałą Zarządu Powiatu w Szczytnie 106/XXIV/2021  z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022":
 
Zarząd Powiatu w Szczytnie zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy działające na terenie Powiatu Szczycieńskiego do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022".
 
W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu i zgłaszania ewentualnych uwag.
 
Projekt dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce – organizacje pozarządowe, Konsultacje społeczne, na stronie internetowej powiatu: www.powiatszczycienski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Szczytnie.
 
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 29 listopada 2021 r. - 6 grudnia  2021 r.

na formularzu uwag. Wypełniony dokument należy przesłać na adres: .
 
Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
 
Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Wydział Promocji i Współpracy a osobą odpowiedzialną Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Sekretarz Stefan Januszczyk, e-mail:

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony