ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenia o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości działki nr: 36 i 37/2 w obrębie Tylkowo oraz dz. nr: 99/1 i 109 w obrębie Rusek Wielki, gmina Pasym.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-11-03 11:15:11 przez Marek Dudo

Akapit nr - brak tytułu

29.10.2021 r.
GG.6821.17.1.18.1.2021
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Na podstawie art.114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm. )
 
S t a r o s t a   S z c z y c i e ń s k i
i n f o r m u j e   p u b l i c z n i e
 
o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości działki nr: 36 i 37/2 w obrębie Tylkowo oraz dz. nr: 99/1 i 109 w obrębie Rusek Wielki, gmina Pasym , powiat szczycieński poprzez udzielenie zezwolenia firmie ENERGA-OPERATOR S.A. na założenie i przeprowadzenie na niej sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV zgodnie z wnioskiem tejże spółki.
 
W związku z tym wszystkie osoby , którym przysługują prawa rzeczowe do powyższej nieruchomości mogą zapoznać się z materiałami oraz składać swoje wnioski i zastrzeżenia w ciągu 2 miesięcy od daty ukazania się zawiadomienia w pokoju nr 10 Starostwa Powiatowego w Szczytnie ul. Kościuszki 14 w godz. 9.00-14.00.
« powrót do poprzedniej strony