ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-07-02 11:08:14 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Powiat Szczycieński, w ramach realizacji zadań własnych, aktywnie współpracuje z partnerami samorządowymi z Polski i zagranicy. W maju 2001 r. podpisane zostało pierwsze porozumienie o partnerstwie pomiędzy Powiatem Szczycieńskim a Powiatem Bad Kreuznach (Niemcy). Wieloletnia współpraca z zaprzyjaźnionym Powiatem Żywieckim została sformalizowana 8 listopada 2004 r. W 2005 r. podpisano kolejne umowy: 1 października z Rejonem Wileńskim (Litwa), 5 października z Miastem Bridgeview (Ill, USA). 
 
Naszym kontaktom z partnerami z kraju i zagranicy przyświeca wielka idea - współpraca pomiędzy organizacjami, środowiskami, grupami zawodowymi oraz nawiązywanie zwykłych ludzkich kontaktów i przyjaźni, one bowiem tworzą trwały fundament dla współpracy na szczeblu gminy, powiatu, regionu i kraju. Największym sukcesem dotychczasowej współpracy jest jej powszechność.
Trwająca od kilku lat wymiana doświadczeń zintegrowała młodzież oraz różne środowiska twórcze i lokalne. Dzięki współpracy partnerskiej poznajemy kulturę innych regionów i państw, promujemy kulturę Warmii i Mazur za granicą.
Dzięki tej współpracy nasze regiony stają się bliższe a ich mieszkańcy bardziej otwarci i tolerancyjni.

WSPÓŁPRACA Z REJONEM WILEŃSKIM (LITWA)

Współpracę pomiędzy Powiatem Szczycieńskim a Rejonem Wileńskim rozpoczęła pomoc mieszkańców Powiatu Szczycieńskiego dla polskiej młodzieży z Litwy. Pierwsza wizyta dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej z Wielkiej Rieszy (Rejon Wileński) odbyła się w czerwcu 2003 r. Od tamtego czasu, co roku, gościmy na naszej ziemi kolejne grupy młodzieży.      
Dnia 27 czerwca 2005 r., w internacie Zespołu Szkół Nr 3 w Szczytnie uroczyście podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Rieszańską Szkołą Podstawową a Gimnazjum Sportowym przy Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie. Szkoły postanowiły rozwijać współpracę w zakresie: kultury, edukacji, turystyki, sportu, wymiany dzieci i młodzieży.
Oficjalne Porozumienie o partnerstwie pomiędzy Powiatem Szczycieńskim
a Rejonem Wileńskim, podpisano dnia 1 października 2005 r. w Wilnie. Partnerstwo rozwija się w następujących dziedzinach: kultura i sztuka, sport i turystyka, nauka i oświata, gospodarka, ochrona środowiska, pomoc charytatywna, wymiana dzieci i młodzieży.
W ramach nawiązanej współpracy przedstawiciele Starostwa Powiatowego
w Szczytnie odbyli kilka wizyt studyjnych. Ich uczestnicy dzielili się doświadczeniami w zakresie działalności samorządowej.
Na początku 2007 roku, dzięki ofiarności sponsorów z Powiatu Szczycieńskiego, wyposażono pokoje gościnne w odrestaurowanym dworku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pikielszkach 2007 roku
15 lipca 2006r. na Placu Juranda w Szczytnie odbył się Festiwal Wielu Kultur – kolejny, wspólny projekt realizowany przez partnerskie samorządy Powiatu Szczycieńskiego. Kulturę mazurską, kurpiowską, Beskidu Żywieckiego, Rejonu Wileńskiego i Powiatu Bad Kreuznach (Niemcy) zaprezentowały w kolejności zespoły: "Mazury", "Okaryna", Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich Powiatu Szczycieńskiego, Zespół Pieśni i Tańca Kortowo z Olsztyna, "Babskie olekanie", Zespół Folklorystyczny "Carniacy" z Czarni, "Mały Haśnik" z Żywca, "Wileńszczyzna" z Litwy oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Soonwaldorchester z Spabrücken. Festiwal wsparty został finansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu "Rozwój Inicjatyw Lokalnych. W roku 2007 Na Festiwalu Wielu Kultur Rejon Wileńśki reprezentował Zespół „Zgoda”.

2007 r.
20-26. 06 – tygodniowy pobyt na Ziemi Szczycieńskiej uczniów Szkoły Podstawowej w Rzeszy i młodzieży Szkoły Średniej w Awiżeniach. Zwiedzano położone na terenie powiatu Izby Muzealne w Sąpłatach, Olszynach, Rozogach oraz Muzeum Mazurskie w Szczytnie. Odbyły się także spotkania z młodzieżą i władzami powiatu. Goście obejrzeli wystawę fotograficzną, prezentującą sylwetkę Krzysztofa Klenczona. Starosta Szczycieński przekazał zestaw książek - klasyków literatury - dla bibliotek obu szkół.
27-29. 07 – wizyta przedsiębiorców powiatu szczycieńskiego w Rejonie Wileńskim w celu rozeznania warunków inwestycyjnych, funkcjonowania biznesu miejscowego. Odbyło się spotkanie z merem rejonu, panią Marią Rekść. Zwiedzono dworek byłej, letniej rezydencji rodziny Piłsudskich w Piekieliszkach.

11. 08 – udział zespołu „Zgoda” z Wilna w II Międzynarodowym Festiwalu Wielu Kultur w Szczytnie.

02-08. 08 – 32 osoby z Rejonu Wileńskiego uczestniczyło w kolonii w Szczytnie (ZS Nr 2 – Hotelik), program zakładał stworzenie pac artystycznych, nawiązujących do historii, kultury i sztuki ziemi ich przodków. Powstało 14 obrazów olejnych i 30 fotografii, które pokazano na wernisażu w Galerii Foto ARKADY. Udział w warsztatach choreograficznych, spotkania z młodzieżą szkół powiatu.
Zadanie realizowane dzięki dotacji ze Środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu FIO. Organizatorzy: Starostwo Powiatowe i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowogródzkiej w Szczytnie.

02–04.11 – wizyta samorządowców i przedsiębiorców z Rejonu Wileńskiego.
Odbyto spotkanie z miejscowymi przedsiębiorcami i samorządowcami, wizyty w szkołach zawodowych ZS nr1 i 2, zapoznano się z systemem pomocy społecznej powiatu. Spotkania integracyjne.


2008 r.
23-24. 06 – wizyta młodzieży ze Szkoły Podstawowej z Rzeszy (w której nauka prowadzona jest w języku polskim), zwiedzanie miasta, powiatu, spotkanie z uczniami, nauczycielami oraz z władzami powiatu.

20. 08 – podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Muzeum Mazurskim w Szczytnie Oddział MuzeumWarmii i Mazur w Olsztynie a Muzeum Etnograficznym w Niemenczynie.

20-24. 08 – wizyta przedstawicieli Samorządu Wileńskiego, „Wieczór Wileński w Muzeum Mazurskim”, występ młodzieżowego zespołu muzycznego w Muzeum Mazurskim , występ młodzieżowego zespołu muzycznego z Niemenczyna, odsłonięcie pomnika Jana Pawła II w Olszynach, koncert muzyki kresowej, zwiedzanie Olsztyna, rejs po jeziorze Śniardwy. Organizator: Starostwo Powiatowe, Muzeum Mazurskie, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Szczytnie.

31. 08 – występy zespołu ludowego „Borowianka” z Czarnego Boru podczas „Dożynek Powiatowych 2008” w Świętajnie.

25-28. 09 – delegacja samorządowców powiatu szczycieńskiego w Piekieliszkach, udział w Święcie Plonów w Rejonie Wileńskim, przekazanie mebli oraz zestawu komputerowego do dworku J. Piłsudskiego – daru przedsiębiorców powiatu szczycieńskiego, udział w otwarciu w Podbrzeziu, stacjonarnego Domu Opieki Społecznej, pierwszego w Rejonie Wileńskim.


2009 r.
06–07. 03 – wizyta Wernera Koepke w Rzeszy i Awiżeniach – przekazanie 100 kartonów nowej odzieży dziecięcej dla uczniów szkół w tych miejscowościach. Współorganizator: Starostwo Powiatowe w Szczytnie.

24. 06 – 03. 07 – pobyt młodzieży z polskich rodzin: Szkoły Podstawowej w Rzeszy i Szkoły Średniej w Awiżeniach Niemenczyńskiej Kapeli Podwórkowej, zespołu Niemenczyńskie Głosy z Niemenczyna. Koncert obu zespołów z Niemenczyna na dziedzińcu olsztyńskiego zamku oraz w muzeum szczycieńskim, wycieczki wszystkich uczestników do Warszawy, Olsztyna, rejs statkiem na trasie: Ruciane-Nida. Pobyt finansowany ze środków Senatu RP, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Powiatu Szczycieńskiego. Wsparcie organizacyjne: Wyższa Szkoła Policji, Państwowa Powiatowa Straż Pożarna, Miejski Ośrodek Sportu, MDK, Muzeum Mazurskie w Szczytnie, Muzeum Warmii i Mazur  w Olsztynie, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, osoby prywatne.

2. 07 – przekazanie samochodu marki Ford Escord - dar Powiatu Szczycieńskiego – dla Muzeum Etnograficznego w Niemenczynie, przekazanie zdjęć przedstawiających Szczytno oraz 10 portretów, obrazujących życie Józefa Piłsudskiego do Dworku Marszałka w Piekieliszkach, książek i nowej odzieży dla dorosłych i młodzieży.

06-10. 08 – „Dni Wileńskie na Mazurach”, występy „Niemenczyńskiej Kapeli Podwórkowej” z Niemenczyna oraz chóru „Zorza” z Suderwy, współorganizator: Muzeum Mazurskie, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Szczytnie, Starostwo Powiatowe.

29-30. 08 – występy zespołów z Sużan: „Kapela Świętojańska”, „Sużanianka” w Świętajnie i podczas „Powiatowych Dożynek 2009” w Jedwabnie.

01. 09 – przekazanie artykułów szkolnych dla uczniów klas pierwszych w Rejonie Wileńskim, finansowych ze środków Związku Polaków na Litwie oraz pomocy szkolnych dla przedszkolaków (250 zestawów), pochodzących od przedsiębiorców i właścicieli firm powiatu szczycieńskiego. Przekazanie książek dla uczniów szkół polskich od osób prywatnych.

11–13. 09 – wyjazd do Wilna przedstawicieli Muzeum Mazurskiego i Towarzystwa Przyjacół Muzeum w Szczytnie, w celu uzgodnienia współpracy z Polską Galerią Artystyczną „Znad Wilii”, uzgodnienie terminu wystawy w Muzeum w Szczytnie.

26-27. 09 – udział samorządowców z Powiatu Szczycieńskiego w obchodach Święta Plonów w Rejonie Wileńskim. Przekazanie książek i nowej odzieży dla polskiej społeczności.

16. 10 – otwarcie wystawy malarzy polskich i litewskich, działąjących przy Polskiej Galerii Artystycznej w Wilnie, zatytułowanej „Montmarte nad Wilią”.
Organizator: Muzeum Mazurskie i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Szczytnie.


2010 r.
06. 02 – delegacja Starostwa Powiatowego oraz Muzeum Mazurskiego w Szczytnie, w Niemenczynie, z okazji obchodów X-lecia istnienia Muzeum Etnograficznego. Uzgodnienie programu współpracy Powiatu Szczycieńskiego z Rejonem Wileńskim w 2010 roku.

25. 03 – przekazanie samochodu (Bus 8+1) Ford Tourneo dla Średniej Szkoły w Awiżeniach - finansowanie: Państwowa Powiatowa Straż Pożarna i Powiat Szczycieńki.

26-28. 03 – „Wileńska Niedziela Palmowa na Ziemi Szczycieńskiej”: warsztaty wileńskiej i kurpiowskiej plastyki wielkanocnej dla dzieci i dorosłych oraz pokaz widowiska obrzędowego, wielkanocnego w: Orzeszkach, Rozogach i Szczytnie, „Wieczór Wileński” w Muzeum Mazurskim, z udziałem zespołów: „Cicha Nowinka” z Ciechanowiszek i Chór Parafialny z Meszajgoły, udział zespołów w uroczystościach Niedzieli Palmowej w Rozogach. Przekazanie przez Starostwo Powiatowe nowej odzieży dla Gminy Wiejskiej w Niemenczynie.

27-28. 04 – wyjazd organizacyjny, dotyczący realizacji cyklu wystaw, promujacych projekt Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie „Mazury - Cud Natury”, realizowany wspólnie z Muzeum Mazurskim i Towarzystwem Przyjaciół Muzeum w Szczytnie.

05. 05 – otwarcie wystawy „Mazury – Cud Natury” PGA „Znad Wilii” w Wilnie (fotografie Huberta Jasionowskiego ze Szczytna).
- czerwiec – ta sama wystawa w Muzeum etnograficznym w Niemenczynie,
- sierpień - Dom Polski w Wilnie.

25.06 - 03.07 – wakacyjny pobyt młodzieży z rodzin polskich Rejonu Wileńskiego w Szczytnie. Przekazanie samochodu Volkswagen Transporter dla Szkoły Podstawowej w Rzeszy.

11-16.08 – II Dni Wileńskie na Mazurach, oficjalna wizyta delegacji Rejonu Wileńskiego.

28-30.08 – udział Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” pod kierownictwem wicemera Gabriela Jana Mincewicza z Rejonu Wileńskiego w Dożynkach Powiatowych 2010.


2011 r.
14-16.01 – na zaproszenie MuzeumEtnograficznego w Niemenczynie przebywał na Wileńszcyźnie chór „La Presto” z Zespołu Szkół Nr 2 w Szczytnie, który wystąpił w miejscowym Centrum Kultury oraz w szkole polskiej w Mejszagole podczas tradycyjnych „Koncertów kolęd”.

24-27.03 – pobyt w Niemenczynie i Wilnie delegacji Powiatu Szcycieńskiego. Przekazanie strojów dla Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”, oraz instrumentów dla zespołów muzycznych w Niemenczynie.

14-18.04 – II Wileńska Niedziela Palmowa Na Ziemi Szczycieńskiej. Udział wzięły trzy zespoły z Rejonu Wileńskiego „Cichą Nowinkę” z Ciechanowiszek z Gminy Zujuny, Chór Parafialny z Mejszagoły oraz „Czerwone Maki” z miejscowości Jawniuny.

30.06-05.07 – pobyt dzieci z Rejonu Wileńskiego w Powiecie Szczycieńkim.

29. 08 – udział zespołu folklorystycznego Podwileńskie Kowalczuki w Dożynkach Powiatowych 2011.

20-22.09 – pobyt w Niemenczynie Wernera Koepke, przekazanie instrumentów dla szkół i zespołów folklorystycznych. Wizyta u pani Mer Rejonu Wileńskiego Marii Rekść, która zaprosiła gości z Niemiec na dożynki w 2012 r.

26-28.10 – pobyt w Niemenczynie Wernera Koepke, przekazanie instrumentów dla szkół i zespołów folklorystycznych oraz strojów sportowych dla drużyn.

15-16.12 – pobyt delegacji z Rejonu Wileńskiego w powiecie szczycieńskim. Udział w wernisażu, w Galerii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z okazji otwarcia wystawy „Choinkowe pocztówki” Ryszarda Łopatki. Przekazanie przez autora eksponatów wystawowych dla Muzeum Etnograficznego w Niemenczynie. 
2012 r.

29.03 – 02.04 – III Wileńska Niedziela Palmowa na Ziemi Szczycieńskiej. Występy zespołów: Cicha Nowinka i Jaskółki z Ciechanowiszek  i Zorza z Suderwy – Rejon Wileński. Cykl imprez kulturalnych (warsztaty wyplatania Wileńskich Palm Wielkanocnychi religijnych związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Muzeum Mazurskie w Szczytnie, GOKSR w Dźwierzutach, Kościół p.w. Świętego Krzyża  w Szczytnie. Wsparcie finansowe - Powiat Szczycieński na podstawie porozumienia Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie a Powiatem Szczycieńskim

06 - 12.08 - IV Dni Wileńskie na Mazurach – udział zespołów: Zespół Muzyki Klasycznej" Cantata w Kowalczukach oraz Zespołu „Zgoda” z Radomina z Rejonu Wileńskiego.

25 - 27.08 –  przebywała na terenie powiatu zespól folklorystyczny „Mejszagolanka”  z Mejszagoły w rejonie Wileńskim, który wystąpił podczas „ Dożynek Powiatowych 2012” w  Dźwierzuach.

28.09 – 30.09 – pobyt delegacji z Powiatu Szczycieńskiego w Pikieliszkach z okazji Święta Plonów.
- pobyt Wernera Koepke i Ryszarda Łopatki (tłumacza), pracownika Starostwa Powiatowego wraz z delegacją Powiatu Szczycieńskiego j.w.
- przekazanie darów dla Muzeum Etnograficznego w Niemenczynie przez W. Koepke (instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy, odzież).
Dnia 29 września br. w Pikieliszkach (Rejon Wileński, Litwa) - zgodnie z wieloletnią tradycją - w malowniczej scenerii Dworku, który w latach 30 był rezydencją Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyło się XVII Święto Plonów Rejonu Wileńskiego 2012. W uroczystości uczestniczyła delegacja Powiatu Szczycieńskiego reprezentowana przez Panią Sylwię Monikę Jaskulską - Wicestarostę Szczycieńskiego, Panią Agnieszkę Gałązka -Skarbnika Powiatu oraz Pana Stefana Januszczyk Sekretarza Powiatu.

20 - 21.10  - odbył się „III Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Szczycieńskiego Jarosława Matłach”, zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Szczytnie oraz Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Szczytnie, Rejon Wileński reprezentowała Szkoła Średnia w Awiżeni, która w turnieju  dziewcząt  zajęła III miejsce. W turnieju, obok drużyn szkół Powiatu Szczycieńskiego uczestniczyły drużyny dziewcząt i chłopców ze szkół średnich, z partnerskich powiatów; Powiatu Żywieckiego, Rejonu Wileńskiego (Litwa), Rejonu Swietłogorskiego (Rosja).

POWIAT SZCZYCIEŃSKI - BAD KREUZNACH (NIEMCY)

Współpraca z partnerskim Powiatem Bad Kreuznach utrzymuje się od początku lat 90-tych i przebiega głównie na płaszczyźnie kulturalnej i społecznej, poprzez wymianę grup młodzieży, sportowców, muzyków a także pomocy humanitarnej. Od samego początku trwają ożwywione kontakty nieoformalne. Zanim jeszcze samorządy podjęły uchwały o sformalizowaniu partnerstwa zaczęto realizować wspólne projekty. Dzięki dużemu zaangażowaniu przedstawicieli obu powiatów realizowane były wymiany grup młodzieżowych. Formalne porozumienie o stałej partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Szczecińskim a Powiatem Bad Kreuznach zawarto dnia 25 maja 2001 r. a 11 października 2002 r. podpisano układ partnerski.

Dotychczas w ramach porozumienia zrealizowano następujące zadania:

- wyjazd delegacji Powiatu Szczycieńskiego do Bad Kreuznach (2000, 2003, 2006),
- wyjazd Młodzieżowej Straży Pożarnej ze Szczytna do Bad Kreuznach (2001, 2003,2005, 2007),
- wyjazd polskiej drużyny piłkarskiej ze Szczytna (2001, 2005)
- przyjazd delegacji z Powiatu Bad Kreuznach na uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy (2001),
- wyjazd zespołu „Sielska Kapela Weselna” do Bad Kreuznach na spotkanie grup muzycznych (2002),
- przyjazd Młodzieżowej Straży Pożarnej z Bad Kreuznach (2002), Młodzieżowej Orkiestry ze Spabrücken (2003), Młodzieżowej Straży Pożarnej Altenburg (2004), przyjazd Młodzieżowej drużyny Piłkarskiej Lützelsoon (2004),
- wyjazd młodzieży z Powiatu Szczycieńskiego do Powiatu Bad Kreuznach w ramach realizacji zadania pn. Prezentacja i propagowanie dorobku kulturalnego i dziedzictwa regionalnego Mazur w Powiecie Bad Kreuznach (2005),
- przyjazd oficjalnej delegacji z Bad Kreuznach na Festiwal Wielu Kultur w Szczytnie (2006).
Partnerstwo pomiędzy powiatami nie ogranicza się wyłącznie do wspólnie realizowanych projektów i wzajemnych wizyt przedstawicieli różnych środowisk - to również konkretna pomoc przekazana mieszkańcom Powiatu Szczycieńskiego, np. ofiarowanie karetki pogotowia (2002, 2004, 2007), sprzętu medycznego a także mikrobusu i wyposażenia hotelowego wraz z laboratorium językowym dla młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół Nr 2 w Szczytnie.
15 lipca 2006r. na Placu Juranda w Szczytnie odbył się Festiwal Wielu Kultur – kolejny, wspólny projekt realizowany przez partnerskie samorządy Powiatu Szczycieńskiego. Kulturę mazurską, kurpiowską, Beskidu Żywieckiego, Rejonu Wileńskiego i Powiatu Bad Kreuznach (Niemcy) zaprezentowały w kolejności zespoły: "Mazury", "Okaryna", Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich Powiatu Szczycieńskiego, Zespół Pieśni i Tańca Kortowo z Olsztyna, "Babskie olekanie", Zespół Folklorystyczny "Carniacy" z Czarni, "Mały Haśnik" z Żywca, "Wileńszczyzna" z Litwy oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Soonwaldorchester z Spabrücken. Festiwal wsparty został finansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu "Rozwój Inicjatyw Lokalnych".

2007 r.
25. 05 - Nadanie statuetki „Jurand Honorowy 2006” dla obywatela Niemiec, pana Wernera Koepke z Leiferde (Dolna Saksonia) za pomoc humanitarną dla Powiatu Szczycieńskiego.
 
07-14. 07 - Obóz pod namiotami z udziałem młodzieżowych drużyn pożarniczych z obu powiatów w Meisenheim; wspólne ćwiczenia, zawody sportowe, sprawnościowe, wycieczki, wzajemne poznawanie historii obu krajów, w ramach wspólnego projektu, dofinansowanego przez Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży.

07-09. 07 - Wizyta wicestarosty szczycieńskiego Kazimierza Oleszkiewicza w Bad Kreuznach, spotkanie z uczestnikami obozu. Przekazanie karetki pogotowia dla ZOZ w Szczytnie.

18-19. 09 - Wizyta Wernera Koepke (Leiferde) – przekazanie 9 nowych wózków firmy Otto Bock dla ZOZ w Szczytnie.


2008 r.
09. 05 - 16. 05 - Wizyta delegacji powiatu szczycieńskiego w Bad Kreuznach, zwiedzanie powiatu, spotkanie z samorządowcami, spotkanie w partnerskiej szkole.
30. 08 - 06. 09 – Pobyt w Szczytnie Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Spabrücken udział w „Powiatowych Dożynkach 2008” w Świętajnie, koncert w mieście, zwiedzanie: Szczytna, Olsztynka, Grunwaldu, Gdańska, wspólne spotkania z polską młodzieżą. Wspólny projekt, współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży.

29. 08 - 05. 09 - Delegacja samorządowców Powiatu Bad Kreuznach – udział w dożynkach, spotkania z młodzieżą, władzami, partnerami powiatu szczycieńskiego (Powiat Żywiecki, Rejon Wileński) zwiedzanie Szczytna, Olsztyna, Gdańska, Kanał Ostródzko-Elbląski.
- Przyznanie stauetki „Honorowego Juranda 2008” staroście Karlowi Otto Velten – za szczególne zasługi na rzecz współpracy pomiędzy partnerskimi powiatami.

2009 r.
11-18. 07 – Udział Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w XVII obozie strażckim DJF w Bad Kreuznach , wspólne spotkania młodzieży, ćwiczenia sprawnościowe, zawody sportowe, wycieczka po Renie. Projekt współfinsowany przez Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży.
10-15. 07 – Delegacja powiatu z wizytą w Bad Kreuznach; spotkanie z uczestnikami obozu, władzami powiatowymi, spotkanie dyrekcji ZS nr 2 w Szczytnie z partnerem niemieckim w celu omówienia wspólnych projektów.

16-22. 08 – polsko-niemieckie spotkanie młodzieży szkół średnich z powiatów: Bad Kreuznach i Szczytno w Heimbach/Meisenheim, prezentacja swoich regionów, wspólne spotkania i wycieczki, rozmowy przy ognisku, spotkanie ze starostą, zawieranie nowych przyjaźni.

25. 09 – Wręczenie przez starostę szczycieńskiego Medalu 90-lecia istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża panu Wernerowi Koepke, obywatelowi Niemiec.

06. 11 – 74 wizyta Wernera Koepke w Szczytnie, przekazanie darów dla Domu Dziecka, Stacji „Lazarus”i PCK . Spotkanie ze starostą.

2010 r.
18. 03 – 75 transport humanitarny zorganizowany przez Wernera Koepke w powiecie szczycieńskim.
17-19. 07 – Przyjazd delegacji powiatu Bad Kreuznach wraz z nowym starostą Franzem-Josefem Dielem.
 
18. 07 – Otwarcie wystawy „XX lat Partnerstwa” (Muzeum Mazurskie w Szczytnie).

18-25. 07 – Obóz pod namiotami nad jeziorem Wałpusz koło Szczytna w ramach wspólnego projektu dofinansowanego ze środków Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży.

2011 r.
24-06 - 03.07 – Obóz pod namiotami młodzieżowych drużyn strażackich powiatów: Szczycieńskiego i Bad Kreuznach, w Bad  Muenster  am Stein Ebernburgw ramach wspólnego projektu dofinansowanego ze środków Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży.

09-13.09 – Wizyta w powiecie Bad Kreuznach przedstawicieli samorządu powiatu szczycieńskiego.

14-17.12 – 82 transport humanitarny zorganizowany przez Wernera Koepke  w powiecie szczycieńskim – świąteczne paczki dla wychowanków Domu dziecka w Szczytnie od młodzieży ze szkoły w Leiferde (Dolna Saksonia).

  

WSPÓŁPRACA Z MIASTEM BRIDGEVIEW (USA)

Wiosną 2004 r., z oficjalną wizytą do Stanów Zjednoczonych udała się delegacja Sejmiku Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Powiat Szczycieński reprezentował Andrzej Kijewski Starosta Szczycieński oraz Mariusz Spychał –doradca starosty ds. gospodarczych. Podczas licznych spotkań z przedstawicielami środowisk gospodarczych, uczestnicy delegacji zapoznali się z mechanizmami podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w USA. Wizyta stworzyła możliwość zapoznania się z osiągnięciami małej i średniej przedsiębiorczości tamtejszych środowisk lokalnych oraz wymiany doświadczeń
w sferze turystyki, ekologii oraz działalności samorządowej.
Na efekty tej wizyty nie trzeba było długo czekać. Rok później na zaproszenie samorządowców ze Szczytna-Starosty oraz Burmistrza na terenie Powiatu Szczycieńskiego gościliśmy delegację samorządowcówz amerykańskiego miasta Bridgeview-Normę Pinion i Johna Faro. Głównym celem majowej wizyty było przekazanie listu intencyjnego o nawiązaniu współpracy między Powiatem Szczycieńskim, Miastem Szczytno oraz Miastem Brigdeview. Oficjalna umowa o współpracy została podpisana 5 października 2005 r., w Mieście Bridgeview.
Współpraca rozwijana jest w następujących dziedzinach: kultura, turystyka, sport, edukacja, wymiana dzieci i młodzieży, przedsiębiorczość, ratownictwo, wymiana informacji w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrona zdrowia oraz wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania administracji

WSPÓŁPRACA Z POWIATEM ŻYWIECKIM (POLSKA)

Współpracę pomiędzy Powiatem Szczycieńskim a Powiatem Żywieckim zainicjowało nawiązanie kontaktów przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Szczytnie ze Szkołą Nr 3 w Żywcu w 1997 roku. Opierała się ona na wymianie młodzieży szkolnej i trwała do 2000 roku. Inicjatorem zbudowania partnerskich relacji pomiędzy samorządami był ówczesny Burmistrz Miasta Szczytna Andrzej Kijewski oraz Burmistrz Miasta Żywiec Jerzy Widzyk.
Po kilkuletniej przerwie postanowiono wznowić i rozwijać wzajemne kontakty.
W dniu 9 października 2003 r. samorządy z Powiatu Żywieckiego podpisały list intencyjny o współpracy z Powiatem Szczycieńskim, Miastem Szczytno oraz Gminą Jedwabno.
W dniu 8 listopada 2004 r. odbyło się uroczyste podpisanie porozumień o partnerstwie. Porozumienie zawarli: Powiat Szczycieński z Powiatem Żywieckim, Miasto Szczytno z Miastem Żywiec oraz Gmina Jedwabno z Gminą Gilowice. Przedmiotem zawartych porozumień jest rozwijanie współpracy oraz wzajemnych kontaktów w następujących dziedzinach: kultura, turystyka ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki, sport, edukacja, wymiana dzieci i młodzieży, przedsiębiorczość, ratownictwo oraz wymiana informacji w zakresie zarządzania kryzysowego i łowiectwa.
Od momentu sformalizowania partnerstwa współpraca jest bardzo owocna. Rokrocznie realizowanych jest kilka projektów. W trakcie wizyt studyjnych oraz imprez kulturalnych nasi mieszkańcy wymieniają swoje doświadczenia oraz wzbogacają imprezy kulturalne, które promują folklor regionów.
W 2004 r., podczas uroczystości wręczenia „Jurandów 2003” wystąpił Zespół Ludowy „Ziemia Żywiecka”. 15 lipca 2006r. na Placu Juranda w Szczytnie odbył się Festiwal Wielu Kultur – kolejny, wspólny projekt realizowany przez partnerskie samorządy Powiatu Szczycieńskiego. Kulturę mazurską, kurpiowską, Beskidu Żywieckiego, Rejonu Wileńskiego i Powiatu Bad Kreuznach (Niemcy) zaprezentowały w kolejności zespoły: "Mazury", "Okaryna", Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich Powiatu Szczycieńskiego, Zespół Pieśni i Tańca Kortowo z Olsztyna, "Babskie olekanie", Zespół Folklorystyczny "Carniacy" z Czarni, "Mały Haśnik" z Żywca, "Wileńszczyzna" z Litwy oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Soonwaldorchester z Spabrücken. Festiwal wsparty został finansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu "Rozwój Inicjatyw Lokalnych". W roku 2007 ziemię żywiecką reprezentował Zespół Pieśni i Tańca „Jodełki” z Radziechów.

2007 r.
15-17.09 - Występy Góralskiego Zespółu  Regionalnego "Spot - Kikuli" z Milówki, podczas „Dożynek Powiatowych 2007” w Rozogach. Oficjalna delegacja Samorządu Powiatu Żywieckiego.

2008 r.
W dniach 6-10.08. delegacja Powiatu Szczycieńskiego pod przewodnictwem Pana Jarosława Matłach Starosty Szczycieńskiego przebywała z wizytą Powiecie Żywieckim.
Z okazji „Powiatowych Dożynek 2008”, które w tym roku odbyły się 31.08 w Świętajnie, przebywał w dniach 30-31.08 w Szczytnie zespół „Mały Haśnik”z Żabnicy. Młodzi artyści, w wieku od 7 do 18 lat podbili serca wszystkich, którym przyszło ich słuchać i oglądać podczas ich występów.


2009 r.
Dożynki Powiatowe 2009 w dniu 30.08 - występy zespołu „Ziemia Żywiecka” z Żywca.

2010 r.
29.08 - Występ zespołu dziecięcego „Jodełki z Radziechów” z Powiatu Żywieckiego podczas „Dożynek Powiatowych 2010”

W dniach 8-10.10 w hali sportowej Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego odbył się „I Międzynarodowy Turniej w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców”. Turniej odbywał się pod honorowym patronatem Starosty Szczycieńskiego Jarosława Matłacha. Wziął w nim udział Zespół Szkół Mechaniczno -Elektronicznych w Żywcu.

2011 r.
W dniach 22-24.07 z okazji „Dni i Nocy Szczytno 2011”gościła u nas trzyosobowa delegacja Starostwa Powiatowego w Żywcu.

29.08 - Występy Zespół Pieśni i Tańca „Pilsko” z Powiatu Żywieckiego podczas dorocznych obchodów Powiatowego Święta Plonów. Oficjalna delegacja Powiatu Żywieckiego 27-29.08 – udział w Dożynkach Powiatowych 2011 w Wielbarku.

Starostwo Powiatowe w Szczytnie, Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie oraz Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur zorganizowało w halach sportowych ZS Nr 2 i ZS Nr 3 w Szczytnie w dniach 5-6 listopada  „II Międzynarodowy Turniej w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców Pod Patronatem Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Jacka Protasa o Puchar Starosty Szczycieńskiego Jarosława Matłacha”. Udział w turnieju wzięły drużyny z Powiatu Żywieckiego, Rejonu Wileńskiego (Litwa), Swietłogorska i Donskoje (Rosja).
Pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt  zajął Zespół Szkół Mechaniczno-elektrycznych w Żywcu, wygrywając z Liceum Ogólnokształcącym w Węgorzewem. Natomiast ta sama szkoła w kategorii chłopców uplasowała się na drugim miejscu, przegrywając z gospodarzami - Zespół Szkół Nr 3 im Jana III Sobieskiego.

     

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony