ˆ

Organizacje pozarządowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Informacja ogłoszona dnia 2016-10-24 15:07:41 przez Marek Dudo, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ROZPOCZĘCIU
KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
 
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 239
ze zm. ) w związku z § 6 ust 1 i § 7 ust 4 Uchwały Nr XXXIV/208/2010 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Szczycieńskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z późn. zm. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu w Szczytnie Nr 82/XXV/2014 z dnia 14 października 2014 r. sprawie zmiany Uchwały nr 74/XXIII/2014 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia terminu oraz wskazania formy przeprowadzenia konsultacji społecznych Projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017" oraz zmiany załącznika nr 1 do ww. Uchwały,
 
Zarząd Powiatu w Szczytnie informuje zainteresowane organizacje pozarządowei podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy działające na terenie Powiatu Szczycieńskiego o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu: „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017".
 
Konsultacje społeczne odbędą się w terminie:
02 listopada – 16 listopada 2016 r.
 
Dokument dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce – organizacje pozarządowe, na stronie internetowej powiatu: www.powiatszczycienski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Szczytnie.
 
Uwagi i opinie można będzie zgłaszać w terminie do dnia 16 listopada 2016 r. na formularzu przesyłanym na adres: .
Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
 
Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag będzie Wydział Promocji i Współpracy a osobą odpowiedzialną Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Sekretarz Stefan Januszczyk, e-mail:
 
 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Jabłonowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Jabłonowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-24 15:07:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Dudo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-24 15:07:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Dudo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-04 15:14:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1661 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony