ˆ

Organizacje pozarządowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Organizacje pozarządowe

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-04-17 10:52:36 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Ramowy Program Współpracy Powiatu Szczycieńskiego z Organizacjami Pozarządowymi


Wykaz stowarzyszeń zwykłych
Ewidencja Klubów Sportowych
Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych

UCHWAŁA Nr XXXIV/208/2010 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Szczycieńskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

UCHWAŁA NR VIII/76/2011 RADY POWIATU W SZCZYTNIE z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Nr XXXIV/208/2010 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Szczycieńskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU SZCZYCIENSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2012

Ustawa o działalności pożytku publicznego (...)

Rozporządzenie MGPiPS

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
« powrót do poprzedniej strony