ˆ

Organizacje pozarządowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-04-28 12:11:16 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

II EDYCJA KONKURSU OFERT NA 2011 r. Z ZAKRESU TURYSTYKA I PROMOCJA TURYSTYKI


Zarząd Powiatu w Szczytnie ogłasza II edycję otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Turystyki i promocji turystyki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty można składać do dnia 18 maja 2011 r. w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, pok. nr 214.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Szczytnie, tel. 89 624 70 38.


Pełna treść ogłoszenia o konkursie wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Szczytnie pod adresem:
http://biptest.warmia.mazury.pl/powiat_szczycienski/167/Organizacje_pozarzadowe/

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o konkursie.

  2. Załącznik nr 2 - Regulamin Prac Komisji Konkursowej.

  3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Członka Komisji Konkursowej.

  4. Załącznik nr 4 – Karta Oceny Merytorycznej.

  5. Załącznik nr 5 – Karta Oceny Formalnej.

  6. Formularz oferty.

  7. Wzór umowy.

  8. Formularz sprawozdania.

 

« powrót do poprzedniej strony