ˆ

Organizacje pozarządowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-03-23 14:21:19 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

KONKURS OFERT NA 2011 r.

 
Zarząd Powiatu w Szczytnie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Turystyki i promocji turystyki oraz Kultury i sztuki w 2011 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty można składać do dnia 15 kwietnia 2011 r. w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, pok. nr 214.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Szczytnie, tel. 89 624 70 38.
Pełna treść ogłoszenia o konkursie wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Szczytnie pod adresem: http://biptest.warmia.mazury.pl/powiat_szczycienski/167/Organizacje_pozarzadowe/'
 
« powrót do poprzedniej strony