ˆ

Radca Prawny

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-04-10 12:53:16 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Radca Prawny - Dariusz Bzdyra

Tel. 624 70 02, pokój 215.

Radca Prawny podlega bezpośrednio Staroście.

Do podstawowych zadań  Radcy Prawnego należy:

1) udzielanie staroście, organom powiatu i kierownikom komórek organizacyjnych starostwa opinii i porad prawnych w zakresie stosowania prawa,
2) informowanie starosty, organów powiatu i kierowników komórek organizacyjnych starostwa o zmianach w obowiązującym prawie w zakresie ich działalności,
3) informowanie starosty i kierowników komórek organizacyjnych starostwa o uchybieniach w ich działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,
4) występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
5) sprawowanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności starostwa,
6) opiniowanie i parafowanie spraw starostwa wymagających opinii bądź oceny formalno-prawnej, w szczególności:
1. wydania aktu prawnego o charakterze ogólnym,
2. spraw indywidualnych skomplikowanych pod względem prawnym,
3. umów na roboty i usługi, zawarte umowy wieloletnie, długoterminowe lub nietypowe albo dotyczące przedmiotu o znacznej wartości,
4. wniosków o rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia,
5. odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,
6. spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,
7. zawarcia ugody w sprawach majątkowych,
8. umorzenia wierzytelności,

« powrót do poprzedniej strony