ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Sprawozdania finansowe - 2017 r.