ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Sprawozdania finansowe - 2018 r.