ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Nazwa zadania: Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec, na terenie Gminy Dźwierzuty, Znak sprawy: Rz.272.3.2020

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Powiat Szczycieński

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: Ogłoszenie nr 549613-N-2020 z dnia 2020-06-10 r.

Termin składania ofert / wniosków: 2020-06-25 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-06-25 10:30:00

Ogłoszono dnia: 2020-06-10 przez

Treść:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2020 r., o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, w Sali Partnerskiej Starostwa Powiatowego w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, wejście główne, III piętro (wejście na wieżę). Otwarcie ofert jest jawne.
 

Załączniki