ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-04-29 2019-05-27 12:00:00 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie (DOCX, 12.6 KiB)
 • Zestawienie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 r. i 29 kwietnia 2019 r. (PDF, 283.6 KiB)
 • Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szczycieński w wysokości 15.000.000 zł. (PDF, 1.1 MiB)
 • Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych (PDF, 806.4 KiB)
 • Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2019 – 2032 (PDF, 6.9 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia do złożenia oferty z dnia 16.05.2019 r. (PDF, 558.5 KiB)
 • Przedłużenie terminu składania ofert (PDF, 232.7 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia do skladania ofert z dnia 22.05.2019 r. (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 235 KiB)
2 2019-03-26 2019-04-10 10:00:00 Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec, na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 198.1 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (ZIP, 317.2 MiB)
 • Informacja art. 86 ust.5 PZP (PDF, 365.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 501.5 KiB)
3 2019-02-19 2019-03-08 10:00:00 Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec, na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówienu (PDF, 197.9 KiB)
 • SIWZ wraz z zalacznikami (ZIP, 315.5 MiB)
 • odpowiedzi na pytania 01.03.2019 r. (PDF, 448.4 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi z dn. 01.03.2019_SSTWiOR_przepusty (PDF, 137.2 KiB)
 • Informacja art. 86 ust.5 ustawy PZP (PDF, 334.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 685.2 KiB)
4 2018-11-07 2018-11-20 11:00:00 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Szczycieńskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Szczycieńskiego w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 166.6 KiB)
 • SIWZ wraz załącznikami 07.11.2018 (ZIP, 600.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ i Ogłoszenia (PDF, 5.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 95.4 KiB)
 • Informacja art. 86 ust.5_Pzp (PDF, 342.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 363.9 KiB)
5 2018-10-26 2018-11-14 10:00:00 Nazwa zadania: Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec, na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 167.7 KiB)
 • Załączniki do Zamówienia (ZIP, 310.3 MiB)
 • Informacja dla Uczestników (PDF, 82.1 KiB)
 • SIWZ_25.10.2018 (PDF, 285.2 KiB)
 • Informacja art. 86 ust.5 PZP (PDF, 212.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 636.5 KiB)
6 2018-10-23 2018-11-13 10:00:00 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy (DOCX, 14 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie (DOCX, 12.6 KiB)
 • Zestawienie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 r. i 23 października 2018 r. (PDF, 546 KiB)
 • Opinia RIO o możliwości wykupu przez Powiat Szczycieński wyemitowanych obligacji na łączną kwotę 10.500.000 zł. (PDF, 1.8 MiB)
 • Uchwała Nr XXXVI/261/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych. (PDF, 1.1 MiB)
 • Uchwała Nr XXXVI/260/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2018 – 2032. (PDF, 8 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia do składania ofert z dnia 25.10.2018 r. (PDF, 929.4 KiB)
 • Przedłużenie terminu składania ofert (PDF, 228.8 KiB)
 • Przedłużenie terminu składania ofert z dnia 07.11.2018 r. (PDF, 239.9 KiB)
 • zmiana sposobu składania ofert (PDF, 246.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 241.1 KiB)
7 2018-09-14 2018-10-26 10:00:00 Uzupełnienie powiatowej bazy danych EGiB, utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz utworzenie BDOT 500 zgodnie z obowiązującymi modelami danych Numer referencyjny: Rz.272.7.2018 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.5 MiB)
 • Zalaczniki do Ogloszenia 14.09.2018r (ZIP, 3.4 MiB)
 • Informacja art. 86 ust.5_PZP (PDF, 659.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1 MiB)
8 2018-08-16 2018-08-31 10:00:00 Zagospodarowanie placu przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 164.1 KiB)
 • Zalaczniki do Ogloszenia 16.08.2018 (ZIP, 50 MiB)
 • Informacja art. 86 ust.5 PZP (PDF, 205.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 219.6 KiB)
9 2018-06-28 2018-07-13 10:00:00 Zagospodarowanie placu przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 152.4 KiB)
 • Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu (ZIP, 49.8 MiB)
 • Informacja art. 86 ust.5 PZP (PDF, 325 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 637.2 KiB)
10 2018-02-09 2018-03-02 10:00:00 Rozbudowa Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121.9 KiB)
 • SIWZ+załączniki (ZIP, 362.8 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 14.02.2018 (PDF, 569.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.02.2018 r (PDF, 1.9 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 2, zmiana SIWZ z dnia 16.02.2018 (PDF, 1.6 MiB)
 • Odpowiedź na zapytania nr 3-5, zmiana SIWZ z dnia 20.02.2018 (PDF, 5.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 20.02.2018 (PDF, 5 MiB)
 • Informacja art. 86 ust.5 PZP (PDF, 346.2 KiB)
 • Informacja art. 86 ust.5 PZP — korekta z dnia 05.03.2018 (PDF, 353.1 KiB)
 • Wniosek Zamawiającego przedłużenie terminu związania ofertą (ZIP, 646.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 366.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu