ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne do 30 tyś. euro

Filtr listy informacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp1
Data ogłoszenia
2020-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do złożenia oferty - Opracowanie dokumentu pn.: Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 3.3 MiB)
 • Zalącznik nr 1 do Zaproszenia - Oferta (PDF, 799.8 KiB)
 • Zalącznik nr 2 do Zaproszenia - Wykaz usług (PDF, 172.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 do Zaproszenia - Projekt umowy (PDF, 5.5 MiB)
 • odpowiedź na pytanie_01.07.2020 (PDF, 203.9 KiB)
 • Informacja z rozeznania cenowego (PDF, 745.3 KiB)
Lp2
Data ogłoszenia
2020-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-08 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
Szacowanie wartości zamówienia
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Szacowanie wartości zamówienia (PDF, 137.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz wyceny (PDF, 163.3 KiB)
 • Zalacznik nr 1 - Formularz wyceny (DOC, 90 KiB)
Lp3
Data ogłoszenia
2019-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie audytu projektu pn. „Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Gminie Miejskiej Swietłogorsk”, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Cel tematyczny 3: Promocja kultury lokalnej i ochrona dziedzictwa kulturowego, Priorytet 1 Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego, zgodnie z umową PLRU.01.01.00-28-0006/18-00.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 190 KiB)
 • Załączniki do zaproszenia (ZIP, 1.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 372.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 275.4 KiB)
Lp4
Data ogłoszenia
2019-04-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nazwa zadania: Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec, na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do zlozenia oferty (PDF, 349.1 KiB)
 • Załączniki do Zaproszenia (ZIP, 316.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 289.9 KiB)
Lp5
Data ogłoszenia
2018-11-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec, na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 327.2 KiB)
 • Załączniki do Zaproszenia (ZIP, 311.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 312.8 KiB)
Lp6
Data ogłoszenia
2018-10-23
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nazwa zadania: Zaproszenie do złożenia ofrty na usługę przeprowadzenia końcowego audytu zewnętrznego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn. "Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych".
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 150.2 KiB)
 • Załączniki do zaproszenia (ZIP, 486 KiB)
 • Informacja z rozeznania cenowego (PDF, 467.1 KiB)
Lp7
Data ogłoszenia
2018-06-28
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa aplikacji rozbudowujących Geoportal powiatowy o nowe funkcjonalności i e-usługi oraz wdrożenie kompleksowego systemu PZGiK
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 3.4 MiB)
 • Załączniki do zapytania ofertowego (ZIP, 6.3 MiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 182.4 KiB)
Lp8
Data ogłoszenia
2018-06-19
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa aplikacji rozbudowujących Geoportal powiatowy o nowe funkcjonalności i e-usługi oraz wdrożenie kompleksowego systemu PZGiK
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 127.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego_OPZ_Geoportal (PDF, 686.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do zapytania_projekt umowy (PDF, 6.3 MiB)
 • Oferta (DOCX, 56.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do oferty_Wykaz usług (DOCX, 50.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do oferty-oświadczenie RODO (DOC, 59 KiB)
Lp9
Data ogłoszenia
2018-06-12
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie placu przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 2.4 MiB)
 • załączniki do zaproszenia (ZIP, 49.5 MiB)
Lp10
Data ogłoszenia
2018-03-30
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY dotyczy zadania pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla zadania pn.: Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczycieńskiego – realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020 działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 380.4 KiB)
 • Oferta (DOCX, 52.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do oferty - Wykaz usług (DOCX, 50.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do oferty - Wykaz osób (DOCX, 50.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 do oferty - oświadczenie Wykonawcy (DOCX, 50.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 do oferty - Projekt umowy (PDF, 367.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do umowy - Opis projektu_Zakres czynności (PDF, 346.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 460.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji