ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 50294
Zgłoszenia budowy z projektem budowlanym 85254
Ochrona Danych Osobowych 1939
Pomoc Stypendialna Powiatu Szczycieńskiego 6879
Nieodpłatna pomoc prawna 23129
Petycje 4642
Sprawy petentów 798
Kierownictwo Powiatu 18904
Starosta 13773
Wicestarosta 14244
Sekretarz 10656
Skarbnik 9778
Organizacja działania samorządu powiatowego 12030
Podstawy prawne 5283
Zadania Powiatu 6211
Regulamin organizacyjny 23612
Statut Powiatu 20834
Organy Powiatu 18685
Rada Powiatu 7661
Skład Rady 11964
Komisje 12378
Protokoły z sesji Rady Powiatu 5376
Rada Powiatu 423
Zaproszenia i Protokoły 38
Interpelacje i Zapytania 657
Zarząd Powiatu 15804
Skład Zarządu 9691
Protokoły z posiedzenia Zarządu 6111
Struktura Powiatu 17907
Powiatowe Osoby Prawne 8452
Jednostki organizacyjne 151109
Służby, Inspekcje, Straże 38339
Spis telefonów 120370
Wydziały i stanowiska 130753
Procedura corocznego przegladu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika 6562
Wydział Architektury i Budownictwa 70429
Wydział Finansowo-Budżetowy 9937
Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej 12683
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 53822
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 84028
Wydział Organizacyjny 10171
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 10878
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych 13917
Wydział Promocji i Współpracy 4036
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 29471
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 30884
Biuro Rady 8684
Radca Prawny 9456
Stanowisko ds. Kadr 4530
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 19262
Procedury załatwiania spraw 20737
Wydziały / Stanowiska 343629
Sprawy 454747
Zamówienia publiczne 279763
Zamówienia publiczne aktualne 56378
Zamówienia publiczne w toku 9133
Zamówienia publiczne archiwalne 3640
Wyniki zamówień publicznych 3886
Wyniki innych postępowań 2801
Majątek i finanse 9242
Plany finansowe 16853
Sprawozdania finansowe 310
Sprawozdania finansowe - 2019 r. 748
Sprawozdania finansowe - 2018 r. 1489
Sprawozdania finansowe - 2017 r. 940
Budżet 2019 4569
Budżet 2018 13173
Budżet 2017 21557
Budżet 2016 21973
Budżet 2015 24450
Budżet 2014 22871
Budżet 2013 24771
Budżet 2012 26786
Budżet 2011 24070
Budżet 2010 21795
Budżet 2009 21024
Budżet 2008 14881
Budżet 2007 15039
Budżet 2006 11229
Wykaz mienia 4864
Oświadczenia majątkowe 28276
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 99
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 4761
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 5499
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 8802
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 8948
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 12464
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 8826
Akty prawne 10756
Uchwały Zarządu 1466107
Uchwały Rady Powiatu 1523827
Zarządzenia Starosty 9423
Gospodarka nieruchomościami 39357
Wykaz nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy i użyczenia 38238
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu 199418
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargowym 92362
Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargowym 9096
Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego w trybie przetargowym 19045
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego 63465
Informacje nieudostępniane 9106
Strategie, raporty, opracowania 19235
Współpraca z innymi samorządami 27730
Konkursy i ogłoszenia 813022
Wybory Samorządowe 925
Wybory Samorządowe 2010 5702
Wybory Samorządowe 2014 8677
Wybory Samorządowe 2018 18866
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie 10924
Wydział Budownictwa i Architektury 52212
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 100
Pozwolenia zintegorwane 953
Organizacje pozarządowe 113639
Przydatne pliki do pobrania 14926
Oferty pozakonkursowe 68103
Otwarte konkursy ofert 122773
Konsultacje społeczne 25636
Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy 5464
Ewidencja stowarzyszeń 15099
Biuro Rzeczy Znalezionych 12357
Posiedzenia Rady Powiatu - Transmisje 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 11
Statystyka 5329
Strona główna 11159
Instrukcja korzystania z BIP 5643
O Biuletynie 4583
Rejestr zmian 1644000
Redakcja Biuletunu 9383
Instrukcja obsługi 4405
Pliki do pobrania 28249
Mapa serwisu 5153
Powiaty i gminy 7791
Urząd Marszałkowski 36

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 403757
Plan postępowań o udzielenie zamówień 11761
Zamówienia publiczne do 30 tyś. euro 67993
Informacje o naborze 404745
Aktualności 64064

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie