Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 73410
Zgłoszenia budowy z projektem budowlanym 119481
Pozwolenia - łączność publiczna 187
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 82
Ochrona Danych Osobowych 3647
Pomoc Stypendialna Powiatu Szczycieńskiego 8510
Nieodpłatna pomoc prawna 32426
Petycje 6109
Sprawy petentów 1038
Kierownictwo Powiatu 20353
Starosta 15031
Wicestarosta 16149
Sekretarz 11998
Skarbnik 11159
Organizacja działania samorządu powiatowego 13014
Podstawy prawne 6040
Zadania Powiatu 6966
Regulamin organizacyjny 27706
Statut Powiatu 25305
Organy Powiatu 20542
Rada Powiatu 8602
Skład Rady 14282
Komisje 14844
Protokoły z sesji Rady Powiatu 6192
Rada Powiatu 1630
Zaproszenia i Protokoły 2068
Interpelacje i Zapytania 2341
Zarząd Powiatu 17950
Skład Zarządu 11665
Protokoły z posiedzenia Zarządu 7092
Struktura Powiatu 19120
Powiatowe Osoby Prawne 9494
Jednostki organizacyjne 166587
Służby, Inspekcje, Straże 43838
Spis telefonów 135932
Wydziały i stanowiska 139321
Procedura corocznego przegladu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika 7456
Wydział Architektury i Budownictwa 81753
Wydział Finansowo-Budżetowy 11587
Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej 14800
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 65840
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 107730
Wydział Organizacyjny 11910
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 12623
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych 16058
Wydział Promocji i Współpracy 5163
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 36564
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 36518
Biuro Rady 10013
Radca Prawny 10794
Stanowisko ds. Kadr 5357
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 21960
Procedury załatwiania spraw 23077
Wydziały / Stanowiska 402994
Sprawy 545625
Zamówienia publiczne 316486
Zamówienia publiczne aktualne 58865
Zamówienia publiczne w toku 9535
Zamówienia publiczne archiwalne 3921
Wyniki zamówień publicznych 4232
Wyniki innych postępowań 3123
Majątek i finanse 10316
Plany finansowe 19881
Sprawozdania finansowe 520
Sprawozdania finansowe - 2020 r. 312
Sprawozdania finansowe - 2019 r. 1900
Sprawozdania finansowe - 2018 r. 2503
Sprawozdania finansowe - 2017 r. 1600
Budżet 2020 2460
Budżet 2019 9315
Budżet 2018 18486
Budżet 2017 26952
Budżet 2015 29778
Budżet 2016 26463
Budżet 2014 27717
Budżet 2013 29715
Budżet 2012 32339
Budżet 2011 27984
Budżet 2010 25504
Budżet 2009 24449
Budżet 2008 17448
Budżet 2007 17597
Budżet 2006 13103
Wykaz mienia 5597
Oświadczenia majątkowe 32801
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 3219
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 8731
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 7191
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 10377
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 10013
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 14356
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 10277
Akty prawne 11818
Uchwały Zarządu 1760990
Uchwały Rady Powiatu 1867986
Zarządzenia Starosty 10990
Gospodarka nieruchomościami 43396
Wykaz nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy i użyczenia 48766
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu 239224
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargowym 110984
Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargowym 10866
Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego w trybie przetargowym 23511
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego 78834
Informacje nieudostępniane 10705
Strategie, raporty, opracowania 23651
Współpraca z innymi samorządami 32464
Konkursy i ogłoszenia 934119
Wybory Samorządowe 1683
Wybory Samorządowe 2018 25810
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie 12785
Wydział Budownictwa i Architektury 61766
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 392
Pozwolenia zintegorwane 2252
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne 971
Organizacje pozarządowe 136785
Przydatne pliki do pobrania 18197
Oferty pozakonkursowe 80535
Otwarte konkursy ofert 144720
Konsultacje społeczne 32346
Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy 6636
Ewidencja stowarzyszeń 20670
Biuro Rzeczy Znalezionych 15350
Posiedzenia Rady Powiatu - Transmisje 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 11
Statystyka 6227
Strona główna 12302
Instrukcja korzystania z BIP 6594
O Biuletynie 5475
Rejestr zmian 2012609
Redakcja Biuletunu 11285
Instrukcja obsługi 5363
Pliki do pobrania 32478
Mapa serwisu 6085

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 451543
Plan postępowań o udzielenie zamówień 14981
Zamówienia publiczne do 30 tyś. euro 81584
Informacje o naborze 486465
Aktualności 66228