ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 46895
Zgłoszenia budowy z projektem budowlanym 77262
Ochrona Danych Osobowych 1685
Pomoc Stypendialna Powiatu Szczycieńskiego 6580
Nieodpłatna pomoc prawna 21764
Petycje 4408
Sprawy petentów 763
Kierownictwo Powiatu 18672
Starosta 13509
Wicestarosta 13719
Sekretarz 10323
Skarbnik 9448
Organizacja działania samorządu powiatowego 11874
Podstawy prawne 5141
Zadania Powiatu 6060
Regulamin organizacyjny 22710
Statut Powiatu 19901
Organy Powiatu 18378
Rada Powiatu 7471
Skład Rady 11445
Komisje 11825
Protokoły z sesji Rady Powiatu 5227
Rada Powiatu 239
Interpelacje i Zapytania 385
Zarząd Powiatu 15446
Skład Zarządu 9323
Protokoły z posiedzenia Zarządu 5923
Struktura Powiatu 17695
Powiatowe Osoby Prawne 8243
Jednostki organizacyjne 147246
Służby, Inspekcje, Straże 36959
Spis telefonów 116209
Wydziały i stanowiska 129552
Procedura corocznego przegladu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika 6340
Wydział Architektury i Budownictwa 67526
Wydział Finansowo-Budżetowy 9586
Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej 12197
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 51584
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 80816
Wydział Organizacyjny 9760
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 10516
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych 13377
Wydział Promocji i Współpracy 3772
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 28004
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 29477
Biuro Rady 8393
Radca Prawny 9138
Stanowisko ds. Kadr 4363
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 18794
Procedury załatwiania spraw 20326
Wydziały / Stanowiska 330909
Sprawy 438542
Zamówienia publiczne 270575
Zamówienia publiczne aktualne 55604
Zamówienia publiczne w toku 9073
Zamówienia publiczne archiwalne 3595
Wyniki zamówień publicznych 3830
Wyniki innych postępowań 2750
Majątek i finanse 9027
Plany finansowe 16136
Sprawozdania finansowe 267
Sprawozdania finansowe - 2019 r. 500
Sprawozdania finansowe - 2018 r. 1281
Sprawozdania finansowe - 2017 r. 816
Budżet 2019 3615
Budżet 2018 11806
Budżet 2017 20249
Budżet 2016 20916
Budżet 2015 23244
Budżet 2014 21783
Budżet 2013 23756
Budżet 2012 25639
Budżet 2011 23150
Budżet 2010 20999
Budżet 2009 20342
Budżet 2008 14356
Budżet 2007 14477
Budżet 2006 10833
Wykaz mienia 4729
Oświadczenia majątkowe 27407
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 3910
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 5071
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 8375
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 8677
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 12058
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 8530
Akty prawne 10578
Uchwały Zarządu 1396775
Uchwały Rady Powiatu 1457290
Zarządzenia Starosty 8995
Gospodarka nieruchomościami 38334
Wykaz nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy i użyczenia 36235
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu 190675
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargowym 88364
Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargowym 8732
Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego w trybie przetargowym 18069
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego 60505
Informacje nieudostępniane 8836
Strategie, raporty, opracowania 18379
Współpraca z innymi samorządami 26542
Konkursy i ogłoszenia 781211
Wybory Samorządowe 824
Wybory Samorządowe 2010 4893
Wybory Samorządowe 2014 7575
Wybory Samorządowe 2018 17567
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie 10575
Wydział Budownictwa i Architektury 49254
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 67
Pozwolenia zintegorwane 641
Organizacje pozarządowe 108605
Przydatne pliki do pobrania 14329
Oferty pozakonkursowe 65374
Otwarte konkursy ofert 117461
Konsultacje społeczne 24342
Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy 5227
Ewidencja stowarzyszeń 13907
Biuro Rzeczy Znalezionych 11622
Obrady Rady Powiatu w Szczytnie 447
Sesje 3693
Transmisje 0
Posiedzenia Rady Powiatu - Transmisje 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 11
Statystyka 5224
Strona główna 11009
Instrukcja korzystania z BIP 5513
O Biuletynie 4467
Rejestr zmian 1574708
Redakcja Biuletunu 9039
Instrukcja obsługi 4285
Pliki do pobrania 27643
Mapa serwisu 5024
Powiaty i gminy 7662
Urząd Marszałkowski 36

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 393228
Plan postępowań o udzielenie zamówień 10909
Zamówienia publiczne do 30 tyś. euro 64306
Informacje o naborze 386802
Aktualności 63705

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie