ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 87290
Zgłoszenia budowy z projektem budowlanym 137207
Informacja o dokonaniu zgłoszenia 4653
Informacja o wniesieniu sprzeciwu lub jego braku 2808
Pozwolenia - łączność publiczna 475
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 785
Deklaracja dostępności 541
Ochrona Danych Osobowych 4280
Pomoc Stypendialna Powiatu Szczycieńskiego 9198
Nieodpłatna pomoc prawna 36399
Petycje 6760
Sprawy petentów 1147
Organizacja działania samorządu powiatowego 13386
Podstawy prawne 6454
Zadania Powiatu 7369
Kierownictwo Powiatu 20905
Starosta 15686
Wicestarosta 17266
Sekretarz 12750
Skarbnik 11967
Regulamin organizacyjny 29993
Statut Powiatu 27761
Organy Powiatu 21336
Rada Powiatu 9049
Skład Rady 15700
Komisje 16233
Rada Powiatu 2006
Zaproszenia i Protokoły 3559
Interpelacje i Zapytania 3473
Zarząd Powiatu 18913
Skład Zarządu 12640
Struktura Powiatu 19602
Powiatowe Osoby Prawne 10031
Jednostki organizacyjne 174718
Służby, Inspekcje, Straże 46627
Spis telefonów 144653
Wydziały i stanowiska 142982
Procedura corocznego przegladu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika 7896
Wydział Architektury i Budownictwa 87802
Wydział Finansowo-Budżetowy 12383
Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej 15802
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 71558
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 117374
Wydział Organizacyjny 12738
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 13395
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych 17031
Wydział Promocji i Współpracy 5586
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 40090
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 39649
Biuro Rady 10734
Radca Prawny 11605
Stanowisko ds. Kadr 5796
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 23097
Zamówienia publiczne 338303
Zamówienia publiczne aktualne 59844
Zamówienia publiczne w toku 9693
Zamówienia publiczne archiwalne 4075
Wyniki zamówień publicznych 4370
Wyniki innych postępowań 3282
Procedury załatwiania spraw 24061
Wydziały / Stanowiska 434966
Sprawy 592572
Majątek i finanse 10743
Plany finansowe 21503
Sprawozdania finansowe 629
Sprawozdania finansowe - 2020 r. 866
Sprawozdania finansowe - 2019 r. 2467
Sprawozdania finansowe - 2018 r. 2920
Sprawozdania finansowe - 2017 r. 1944
Budżet 2020 5031
Budżet 2019 12158
Budżet 2018 21177
Budżet 2017 29801
Budżet 2015 32735
Budżet 2016 28960
Budżet 2014 30433
Budżet 2013 32309
Budżet 2012 35056
Budżet 2011 30189
Budżet 2010 27602
Budżet 2009 26190
Budżet 2008 18848
Budżet 2007 19203
Budżet 2006 14266
Wykaz mienia 5991
Oświadczenia majątkowe 34962
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 5172
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 10193
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 7858
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 11183
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 10540
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 15411
Akty prawne 12216
Uchwały Zarządu 1956380
Uchwały Rady Powiatu 2077611
Zarządzenia Starosty 11920
Gospodarka nieruchomościami 45302
Wykaz nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy i użyczenia 55318
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu 264758
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargowym 123110
Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargowym 11772
Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego w trybie przetargowym 26175
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego 87898
Informacje nieudostępniane 11331
Strategie, raporty, opracowania 26044
Współpraca z innymi samorządami 34850
Konkursy i ogłoszenia 1015697
Wybory Samorządowe 1936
Wybory Samorządowe 2018 29268
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie 13613
Wydział Budownictwa i Architektury 67099
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 519
Pozwolenia zintegorwane 2884
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne 2059
Organizacje pozarządowe 149475
Przydatne pliki do pobrania 19941
Oferty pozakonkursowe 88162
Otwarte konkursy ofert 156873
Konsultacje społeczne 36143
Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy 7209
Ewidencja stowarzyszeń 23716
Biuro Rzeczy Znalezionych 17073
Posiedzenia Rady Powiatu - Transmisje 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 11
Statystyka 6601
Strona główna 12766
Instrukcja korzystania z BIP 6946
O Biuletynie 5801
Rejestr zmian 2257581
Redakcja Biuletunu 12094
Instrukcja obsługi 5730
Pliki do pobrania 34247
Mapa serwisu 6492

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 476375
Plan postępowań o udzielenie zamówień 16401
Zamówienia publiczne do 30 tyś. euro 88322
Informacje o naborze 533262
Aktualności 67008
« powrót do poprzedniej strony