Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Spis telefonów

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-04-10 11:01:09 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Telefony wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Szczytnie
nr kierunkowy (0 prefix 89)

Starosta Jarosław Matłach

Wicestarosta Sylwia Monika Jaskulska

Sekretariat, pokój 216, tel. 624 70 00

Skarbnik Agnieszka Gałązka, pokój 211, tel. 624 70 09

Sekretarz Stefan Januszczyk, pokój 212, tel. 624 70 04

Wydział Architektury i Budownictwa
Naczelnik Krzysztof Żyłka, pokój 116, tel. 624 70 20
Piotr Ryczko, pokój 117, tel. 624 70 21
Nowicka Marta, pokój 117, tel. 624 70 18
Lidia Kesler-Tłoczkowska, pokój 117, tel. 624 70 22
Dariusz Kiełczykowski, Kamil Mróz, Teresa Siemiątkowska, pokój 115, tel. 624 70 19

Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej
p.o. Naczelnika Ewa Maria Nasiadko, pokój A 206, tel. 624 70 34
Anna Bacławska, pokój A 205, tel. 624 70 35
Joanna Niksa, pokój A 205, tel. 624 70 36
Agnieszka Pichal, pokój A 205, tel. 624 70 46

Wydział Finansowo-Budżetowy
Naczelnik Bogumiła Dominiak , pokój 208, tel. 624 70 11
Sylwia Matłach, Maria Dobrowolska, pokój 209, tel. 624 70 12
Anna Łukaszewska, pokój 206, tel. 624 70 06
Joanna Bielawska, Beata Rafalska, pokój 206, tel. 624 70 50
Przemysław Krajza, Kinga Ejdys, Katarzyna Sandomierska, pokój 207, tel. 624 70 10
Katarzyna Prychodko,  pokój 210, tel. 624  70 53

Kasa
Kasa, pokój 210, tel. 624 70 53

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Naczelnik Bogumił Żugaj, pokój 201, tel. 624 70 15
Ewa Karczewska, Irena Łozińska, Jolanta Schwartz, Małgorzata Niksa, Ewa Erwin, pokój 204, tel. 624 70 17
Małgorzata Horoszkiewicz, Iwona Gut, pokój 205, tel. 624 70 16

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Katarzyna Kostiuk, pokój A 1, tel. 624 70 26

Radca Prawny

Marcin Adamczyk, pokój 303, tel. 624 70 43

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Naczelnik Hanna Frąckiewicz, pokój A 201, tel. 624 70 40
Bartłomiej Klimczuk, pokój A 202, tel. 624 70 41
Wioletta Głąbowska, pokój A 202, tel. 624 70 42
Jan Sikora, Joanna Senderowska, pokój A 203, tel. 624 70 07

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Naczelnik Joanna Agata Popielarz-Dzielińska, pokój A 113, tel. 624 70 37
Anna Frydrych, Joanna Bober, pokój A 114, tel. 624 70 33
Ryszard Łopatka, pokój A 114, tel. 624 70 38

Wydział Organizacyjny
Naczelnik Irena Dąbrowska, pok. 202, tel. 624 70 08
Paweł Krassowski, pok. A 7, tel. 624 70 13
Elżbieta Gołąbek, Izabela Tańska, pok. A 2, tel. 624 70 28
Beata Dec, pok. A 4, tel. 624 70 32
Kamil Suchowiecki,  pok. A 4, tel. 624 70 27
Elżbieta Moszczyńska, pok. 216, tel. 624 70 00
Robert Rafalski, pok. A 05, tel. 624 70 29
Marek Dudo, pok. A 05, tel. 624 70 24
Mieczysław Brodzik, Janusz Kowalczyk, tel. 624 70 14
Michał Wiącek, pok. 213, tel. 624 70 03
Paulina Woźniak, pok. 214, tel. 624 70 55, fax. 624 70 05

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Naczelnik Arkadiusz Myślak, pok. A 6, tel./fax 624 70 25
Marzena Kobus, Bolesław Woźniak, pok. A 5, tel. 624 70 30

Stanowisko ds. zamówień publicznych
Joanna Wójcicka, pokój A 03, tel 624 70 31

Biuro Rady
Michał Wiącek, pok. 213, tel. 624 70 03

Biuro Podawcze
Paulina Woźniak, pok. 214, tel. 624 70 55, fax. 624 70 05

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul. Kościuszki 14
Obsługa Interesantów (wyrysy, wypisy): Iwona Grzyb, Marzena Mikulska, pokój 1,  tel. 624 74 30, fax 624 74 31
Geodeta Powiatowy: Artur Horodyski, pokój 2, tel. 624 74 32
Obsługa Interesantów (zaśw.): Krystyna Warkalewicz, pokój 4, tel. 624 74 33
Ośrodek Dokumentacji: Grzegorz Jadzewicz, pokój 6, tel. 624 74 34
                                      Justyna Bulicka, Emilia Nowocińska, pokój 7, tel. 624 74 35
Gospodarka Nieruchomościami (Skarb Państwa): Marcin Sakowicz, pokój 8, tel. 624 74 36
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej: Adrian Pawłowski, pokój 9, tel. 624 74 37
Gospodarka Nieruchomościami (Wywłaszczenia): Jarosław Milewski, pokój 10, tel. 624 74 38
Ewidencja Gruntów: Elżbieta Pogorzelska, pokój 11, tel. 624 74 39
                                     Maria Ciechanowicz, pokój 11a, tel. 624 74 40
                                     Anna Dawid, Katarzyna Tomaszczyk, pokój 12, tel. 624 74 42
Gospodarka Nieruchomościami (Mienie Powiatu): Ewa Rodziewicz, pokój 12, tel. 624 74 41
Archiwum: pokój 00, tel. 624 74 43