Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Spis telefonów

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-04-10 11:01:09 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Telefony wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Szczytnie
nr kierunkowy (0 prefix 89)

Starosta Jarosław Matłach

Sekretariat, pokój 216, tel. 624 70 00

Wicestarosta Sylwia Monika Jaskulska

Sekretariat, pokój 213, tel. 624 70 55, Fax. 624 70 05

Skarbnik Henryk Samborski, pokój 206, tel. 624 70 06

Sekretarz Ryszard Dzwonkowski, pokój 212, tel. 624 70 04

Wydział Architektury i Budownictwa ( tel. ogólny do Wydziału 624 70 47 )
p. o. Naczelnika Teresa Siemiątkowska, pokój 117, tel. 624 70 21
Piotr Ryczko,  pokój 117, tel. 624 70 21
Lidia Kesler-Tłoczkowska, pokój 117, tel. 624 70 22
Dariusz Kiełczykowski pokój 115, tel. 624 70 19

Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej (tel. ogólny do Wydziału 624 70 34)
Naczelnik Stefan Januszczyk, pokój 206, tel. 624 70 34
Ewa Nasiadko, pokój 205, tel. 624 70 35
Agnieszka Pichal, pokój 205, tel. 624 70 35
Joanna Niksa, pokój 205, tel.  624 70 35
Anna Bacławska, pokój 205, tel.  624 70 35

Wydział Finansowo-Budżetowy ( tel. ogólny do Wydziału 624 70 45 )
Naczelnik Agnieszka Gałązka, pokój 210, tel. 624 70 53
Sylwia Matłach, Maria Dobrowolska pokój 211, tel. 624 70 12
Anna Łukaszewska, Joanna Bielawska, Kinga Ejdys, Katarzyna Zajączkowska pokój 211, tel. 624 70 09
Przemysław Krajza, pokój 207, tel. 624 70 10
Katarzyna Rzeżuchowska, Beata Rafalska pokój 208, tel. 624  70 11

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (tel. ogólny do Wydziału 624 70 46 )
Naczelnik Bogumił Żugaj, pokój 203, tel. 624 70 15
Ewa Karczewska, pokój 203, tel. 624 70 15
Małgorzata Horoszkiewicz, Małgorzata Niksa, pokój 205, tel. 624 70 16
Irena Łozińska, Jolanta Schwartz, pokój 204, tel, 624 70 17

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Katarzyna Kostiuk, pokój A 204, tel. 624 70 39

Radca Prawny

Dariusz Bzdyra, pokój 215, tel. 624 70 02

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska ( tel. ogólny do Wydziału 624 70 51 )
Naczelnik Hanna Frąckiewicz, pokój A 201, tel. 624 70 40
Joanna Senderowska, Wioletta Głąbowska, pokój A 202, tel. 624 70 41
Jan Sikora, Bartłomiej Klimczuk, pokój A 202, tel. 624 70 42

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji ( tel. ogólny do Wydziału 624 70 50 )
Naczelnik Joanna Agata Popielarz-Dzielińska, pokój A 113, tel. 624 70 37
Paweł Krassowski, Anna Frydrych, Ryszard Łopatka, pokój A 114, tel. 624 70 38
Joanna Wójcicka, Joanna Bober Durda pokój A 03, tel 624 70 31

Wydział Organizacyjny ( tel. ogólny do Wydziału 624 70 44 )
Elżbieta Gołąbek, Izabela Tańska, pok. A 201, tel. 624 70 07
Beata Dec, pok. 213, tel. 624 70 55
Elżbieta Moszczyńska, pok. 216, tel. 624 70 00
Robert Rafalski, Marek Dudo pok. A 05, tel. 624 70 29, tel/fax 624 70 55
Mieczysław Brodzik pok. 303, tel. 624 70 14
Paulina Woźniak, Michał Wiącek pok. 215, tel. 624 70 02

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
ul. Sobieszczańskiego 2
Naczelnik Arkadiusz Myślak, pok. 308, tel. 622 54 56
Marzena Kobus, pok. 309, tel/fax. 89 622 54 57
Bolesław Woźniak, pok. 307 , tel. 622 54 55

Biuro Rady
Irena Dąbrowska, pok. 202, tel. 624 70 08
Kasa, pokój 208, tel. 624 70 11

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul. Kościuszki 14
Sekretariat: Iwona Grzyb, Marzena Mikulska, pokój 1,  tel. 624 74 30, fax 624 74 31
Geodeta Powiatowy: Arkadiusz Popiało, pokój 2, tel. 624 74 32
Obsługa Interesantów (zaśw.): Krystyna Warkalewicz, pokój 4, tel. 624 74 33
Ośrodek Dokumentacji: Artur Horodyski, Grzegorz Jadzewicz, pokój 6, tel. 624 74 34
                                     Justyna Bulicka, Emilia Nowocińska, pokój 7, tel. 624 74 35
Gospodarka Nieruchomościami (Skarb Państwa): Marcin Sakowicz, pokój 8, tel. 624 74 36
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej: Adrian Pawłowski, pokój 9, tel. 624 74 37
Gospodarka Nieruchomościami (Wywłaszczenia): Jarosław Milewski, pokój 10, tel. 624 74 38
Ewidencja Gruntów: Elżbieta Pogorzelska, pokój 11, tel. 624 74 39
                                     Maria Ciechanowicz, pokój 11a, tel. 624 74 40
                                     Anna Dawid, Katarzyna Tomaszczyk, pokój 12, tel. 624 74 42
Gospodarka Nieruchomościami (Mienie Powiatu): Ewa Rodziewicz, pokój 12, tel. 624 74 41