ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-01-09 Uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie oraz Filii w Piasutnie na rok 2018. 7/I/2018 Obowiązujący
2 2018-01-09 Uchwały Zarządu w sprawie: zatwierdzenia kalendarzy imprez kulturalnych, promocyjnych, imprez stałych i zadań własnych Wydziału Promocji i Współpracy, Wydziały Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego W szczytnie oraz Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie. 6/I/2018 Obowiązujący
3 2018-01-09 Uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie na rok szkolny 2017/2018, dla którego Powiat Szczycieński jest Organem Prowadzącym. 5/I/2018 Obowiązujący
4 2018-01-09 Uchwały Zarządu w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu szczycieńskiego do zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy. 4/I/2018 Obowiązujący
5 2018-01-09 Uchwały Zarządu w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu szczycieńskiego do zaciągania w 2018 roku zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich. 3/I/2018 Obowiązujący
6 2018-01-09 Uchwały Zarządu w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych. 2/I/2018 Obowiązujący
7 2018-01-09 Uchwały Zarządu w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań. 1/I/2018 Obowiązujący
8 2012-06-22 2012 w sprawie odwołania z pełnienia obowiązków Dyrektora Domu dla Dzieci w Pasymiu. 51/XIV/2012 Obowiązujący
9 2012-06-19 2012 w sprawie wezwania Rady Miejskiej w Szczytnie do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr XV/134/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Miejskiej w Szczytnie 49/XIII/2012 Obowiązujący
10 2012-06-19 2012 w sprawie zatrudnia Pani Ewy Argalskiej na stanowisko Dyrektora Domu dla Dzieci w Pasymiu. 48/XIII/2012 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu