ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Funkcję Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Szczytnie pełni Pani Katarzyna Kostiuk.

Kontakt: 12-100 szczytno, ul. Sienkiewicza 1 pok. A 1, tel. 89 624 7026

E-mail: 

ZADANIA POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów. Do zadań Rzecznika Konsumentów w szczególności należy:

Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów
 
 • Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów (przedsiębiorca, do którego zwrócił się Rzecznik Konsumentów... obowiązany jest udzielić Rzecznikowi wyjaśnień i informacji, będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii Rzecznika)
Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej  oraz organizacjami konsumenckimi
 
 • Wykonywanie innych zadań, określonych w ustawie, lub przepisach odrębnych, m. in. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Uprawnienia procesowe Rzecznika Konsumentów
 
 • W sprawach o ochronę interesów konsumenckich.


ZAPEWNIENIE BEZPŁATNEGO PORADNICTWA KONSUMENCKIEGO I INFORMACJI PRAWNEJ W ZAKRESIE OCHRONY INTERESÓW KONSUMENTÓW

... w praktyce polega na:
 
 • możliwości uzyskania pełnej informacji o obowiązujących przepisach prawnych, regulujących określoną działalność,
 • otrzymaniu materiałów edukacyjnych w formie broszur i ulotek,
 • ustaleniu właściwych organizacji do załatwiania określonej sprawy konsumenckiej,
 • rozwijaniu świadomości konsumenckiej w celu efektywnego realizowania należnych konsumentom praw
   
  • Do bezpieczeństwa
  • Do wyboru towarów i usług
  • Do rzetelnej informacji i edukacji
  • Do prywatności
  • Do konsultacji i reprezentacji
  • Do ochrony interesów ekonomicznych
  • Do pomocy prawnej
  • Do efektywnego systemu dochodzenia roszczeń
  • Do wysokiej jakości życia

WSPÓŁDZIAŁANIE Z WŁAŚCIWYMI MIEJSCOWO DELEGATURAMI URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW, ORGANAMI INSPEKCJI HANDLOWEJ ORAZ ORGANIZACJAMI KONSUMENCKIMI

... w zakresie:
 
 • Wymiany doświadczeń i wiedzy fachowej
 • Wymiany informacji o praktykach rynkowych naruszających prawa konsumenta
   
  • Koordynowania zamierzonych działań
  • Mediacji i polubownego sądownictwa konsumenckiego
  • Lokalnych inicjatyw dotyczących ochrony konsumentów
  • Wzajemnego przekazywania informacji o naruszeniu prawa
  • Organizowania wspólnych kontroli
  • Działań edukacyjnych na rzecz konsumentów
  • Zgłaszania potrzeb w zakresie ochrony konsumentów

UPRAWNIENIA PROCESOWE RZECZNIKA KONSUMENTÓW
 
 • Rzecznik może występować przeciwko czynom nieuczciwej konkurencji
 • Rzecznik może wytaczać powództwa o uznanie wzorca umowy za niedozwolony
 • W sprawach o ochronę interesów konsumentów Rzecznik może wytaczać powództwa na rzecz konsumentów
W wymienionych procedurach Rzecznik Konsumentów działa na prawach prokuratora. W konkretnych sprawach (po ich rozpoznaniu) Rzecznik decyduje o złożeniu wniosku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego. Decyzja o podjęciu (lub zaniechaniu) czynności procesowej należy do Rzecznika.
 
EDUKACJA KONSUMENCKA

Powiatowy Rzecznik Konsumentów korzystając z uprzejmości  lokalnej prasy, przedstawia i komentuje zagrożenia dla konsumentów  występujące na rynku sprzedaży towarów i usług .
Powiatowy Rzecznik Konsumentów prowadzi szkolenia dla mieszkańców powiatu według zgłaszanych potrzeb oraz młodzieży w szkołach gimnazjalnych i średnich na terenie powiatu . Edukuje społeczeństwo poprzez rozprowadzanie broszur i ulotek informatycznych, a także prowadzi tablicę informacyjną dla tych, którzy szukają sposobu na załatwienie swoich spraw,  którzy pragną doskonalić swoją znajomość problematyki konsumenckiej oraz wszystkich tych, których interesuje polityka konsumencka w Polsce i Unii Europejskiej.
 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Adresy urzędów i instytucji

Adresy i instytucje:


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Więcej informacji Dane kontaktowe:
tel.: 22 55 60 800
fax:
e-mail:
internet: http://www.uokik.gov.pl


Wojewódzki Inspektora Inspekcji Handlowej w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 10, 10-540 Olsztyn
tel: (89) 527-27-65, 521-03-93 fax: (89) 527-42-51
e-mail:
www: Strona BIP Inspektoratu


Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Olsztynie
adres: 10-413 Olsztyn, ul. Dworcowa 3
Tel. 89 533 35 22
Fax 89 534 24 56
e-mail:
Zgłaszanie braku sygnału lub zakłóceń w odbiorze naziemnej telewizji cyfrowej
 tel. 662 884 953 oraz 792 439 464.
Bezpłatne porady : Centrum Informacji Konsumenckiej 801 900 853(koszt połączenia jak za połączenie lokalne)  lub 22 534 91 74
Nr GG 853


Urząd Regulacji Energetyki
ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa
tel.: 22 661 61 07, 22 661 61 66
e-mail:
www.ure.gov.pl
Punkt Informacyjny dla odbiorców paliw i energii
Informacje  telefoniczne można uzyskać pod numerem infolinii:
22 244 26 36


Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. M. Flisa 2
02-247 Warszawa
Infolinia ULC: + 48 22 520 72 00
http://www.ulc.gov.pl
e-mail:


Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
skr. poczt. 419
00-950 Warszawa 1 
CENTRALA UKNF  (48) 22 262-50-00
INFOLINIA UKNF    (48) 22 262-58-00
BEZPŁATNA INFOLINIA UKNF  800 290 479 - pod tym numerem można uzyskać informację, czy dany podmiot jest nadzorowany przez KNF (infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16:15)
FAX    (48) 22 262-51-11
http://www.knf.gov.pl
e-mail:


Rzecznik Praw Obywatelskich
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa
www.brpo.gov.pl
INFOLINIA OBYWATELSKA 800 676 676
centrala (+ 48 22) 55 17 700
fax (+ 48 22) 827 64 53
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku
(dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48 58) 76 47 302
fax (+ 48 58) 76 47 303


Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel./fax: (22) 860 70 86

Infolinię – (22) 860 70 70


Bankowy Arbitraż Konsumencki
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
telefon (0-22) 48 68 400
Informacje na stronie http://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc


Rzecznik Ubezpieczonych
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44 (dawny budynek Uniwersalu)
00-024 Warszawa
tel. 22 333-73-26, 22 333-73-27 - (Recepcja)
fax 22 333-73-29
www.rzu.gov.pl


Federacja Konsumentów
Oddział Federacji Konsumentów w Olsztynie
ul. 1 maja 13
10-117 Olsztyn
(89) 535-21-16
email:
bezpłatna infolinia  800 007 707  


Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
ul. Marcina Kasprzaka 49
01-234 Warszawa
http://www.konsumenci.org/
bezpłatne porady prawne e-mail:INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW KONSUMENTA PO 25 GRUDNIA 2014 R
BEZPŁATNA INFOLINIA STOWARZYSZENIA KONSUMENTÓW POLSKICH I FUNDACJI KONSUMENTÓW
 Informacja dotycząca wezwań do zapłaty LEX SUPERIOR
http://www.olsztyn.policja.gov.pl/o02/aktualnosci/7878,Wazne-informacja-dot-postepowania-w-sprawie-firmy-LEX-SUPERIOR-SP-Z-OO.htmlOd dnia 31 grudnia 2014 r. obowiązują nowe przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która reguluje tzw. upadłość konsumencką.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi upadłości konsumenckiej uprzejmie informuję, że podczas posiedzenia Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów, która odbyła się w dniu 2 grudnia 2014 r. ustalono, że rzecznicy konsumentów nie będą udzielać konsumentom porad w zakresie upadłości konsumenckiej, pomocy w sporządzaniu wniosków o upadłość konsumencką, pism przygotowawczych itp. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził słuszność przyjętego stanowiska.

Informacje na temat upadłości konsumenckiej można znaleźć na stronie
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6792,upadlosc-konsumencka--poradnik.html

Publikacje

Wnioski

Pisma i wnioski:
 

Sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Rafalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Rafalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-10 12:47:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Rafalski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-06-03 11:28:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Rafalski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-26 12:35:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15197 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »