ˆ

Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sposoby i zasady udostępniania danych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-04-16 09:36:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie kopii dokumentu winien zawierać:

1. Dowód stwierdzający, że osoba ubiegająca się o wydanie kopii dokumentów ma interes prawny, była stroną w postępowaniu zmierzającym do wydania ww. dokumentu,
2. Uzasadnienie potrzeby wydania uwierzytelnionej kopii dokumentu. Nie wykonuje się kopii projektu budowlanego, który zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906), oprawiony jest w sposób trwały.

Opłaty skarbowe:

1. za wniosek 5 zł,
2. za każdy załącznik do wniosku po 0,50 zł,
3. od poświadczeń zgodności duplikatów, odpisów, wyciągów, wypisów lub kopii, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 3 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Rafalski Data wytworzenia informacji: 2008-04-16 09:36:32
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Rafalski Data wprowadzenia do BIP 2008-04-16 09:36:32
Wprowadził informację do BIP: Robert Rafalski Data udostępnienia informacji: 2008-04-16 09:37:15
Osoba, która zmieniła informację: Robert Rafalski Data ostatniej zmiany: 2008-05-27 12:50:22
Artykuł był wyświetlony: 11597 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów prowadzonych w starostwie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-04-16 09:35:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestry prowadzone przez Wydział  Komunikacji, Transportu i Dróg:

  • Rejestr pojazdów (w systemie elektronicznym)
  • Wykaz dokumentów komunikacyjnych - dowodów rejestracyjnych oraz pozwoleń czasowych (w systemie elektronicznym)
  • Wykaz tablic rejestracyjnych tymczasowych
  • Wykaz otrzymanych i wydanych druków kart pojazdów
  • Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych (w systemie elektronicznym)
  • Rejestr wydanych praw jazdy (w systemie elektronicznym)
  • Rejestr zatrzymanych praw jazdy (w systemie elektronicznym)
  • Rejestr wydanych międzynarodowych praw jazdy ( w systemie elektronicznym)

Rejestry prowadzone przez Wydział Organizacyjny:

  • Rejestr wpływów specjalnych
  • Rejestr korespondencji wychodzącej
  • Rejestr uchwał Rady Powiatu
  • Rejestr uchwał Zarządu Powiatu
  • Rejestr skarg i wniosków
  • Rejestr zmian imion i nazwisk
  • Rejestr zatrudnionych pracowników

Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:

  • Ewidencja gruntów poszczególnych gmin Powiatu Szczycieńskiego,
  • Zbiór dokumentacji uzgodnionych przez Zespół Uzgadniania Dokumantacji Projektowej (przechowywane przez okres 3 lat),
  • Archiwum danych ewidencyjnych,
  • Archiwum danych geodezyjno - kartograficznych.

Rejestry prowadzone przez Wydział Architektury i Budownictwa:

  • Rejestr wydanych decyzji pozwoleń na budowę
  • Rejestr innych decyzji
  • Rejestry wniosków o pozwolenia na budowę
  • Dostępny wykaz danych o wnioskach i decyzjach wymagających udziału społeczeństwa

Rejestry prowadzone przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:

  • Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiazku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i tranportu odpadów,
  • Rejestr wydanych kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego
  • Rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
  • Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informacje o środowisku i jego ochronie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Rafalski Data wytworzenia informacji: 2008-04-16 09:35:22
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Rafalski Data wprowadzenia do BIP 2008-04-16 09:35:22
Wprowadził informację do BIP: Robert Rafalski Data udostępnienia informacji: 2008-04-16 09:37:15
Osoba, która zmieniła informację: Robert Rafalski Data ostatniej zmiany: 2008-05-27 12:50:22
Artykuł był wyświetlony: 11797 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu