ˆ

Nieodpłatna pomoc prawna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nieodpłatna pomoc prawna

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-07 11:05:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Szczycieńskim

Od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) w Powiecie Szczycieńskim funkcjonują Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Punkty są zlokalizowane:
-w Starostwie Powiatowym w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, parter, wejście A, pokój 3 A.
Godziny przyjęć interesantów od poniedziałku do piątku: 7:30 -11:30 oraz 11:30 -15:30.

Porad udzielają adwokaci/radcy prawni.

-w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie, ul. Konopnickiej 70, 12-100 Szczytno,
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek: 9.00 -13.00, wtorek: 9.00 -13.00, środa: 11.00 -15.00, czwartek: 9.00 -13.00, piątek: 9.00 -13.00
Punkt prowadzi  Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, ul. Wojska Polskiego 13, 19-400 Olecko
Pomoc prawną świadczą: radcy prawni, adwokaci oraz osoby, o których mowa w art. 11 ust 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255 ze zm.)
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3. Udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1. Podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2. Z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Pomoc prawna nie jest udzielana telefonicznie!

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej
"Osobą uprawnioną":

1. Której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693 i 1045 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub

2. Która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3. Która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4. Która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5. Która nie ukończyła 26 lat, lub

6. Która ukończyła 65 lat, lub

7. Która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
 
8. Która jest w ciąży.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej Osoba uprawniona, o której mowa w:

1. pkt 1 -wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2. pkt 2 -wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3. pkt 3 -wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4. pkt 4 -wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5. pkt 5 i 6 -wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6. pkt 7 -wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.
 
7. pkt 8 -wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyla informację: Stefan Januszczyk Data wytworzenia informacji: 2016-01-07 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Stefan Januszczyk Data wprowadzenia do BIP 2016-01-07 11:05:10
Wprowadził informację do BIP: Mateusz Ruszczyk Data udostępnienia informacji: 2016-01-07 11:07:20
Osoba, która zmieniła informację: Robert Rafalski Data ostatniej zmiany: 2018-01-05 13:22:41
Artykuł był wyświetlony: 8384 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu